Gruplandırılmış Meslek Listesi
MESLEK ADI ISCO-08 KODU MESLEK GRUBU
Kurum Başkanı-Kamu 1112.02 Yöneticiler
Daire Başkanı 1112.03 Yöneticiler
Kurum Başkan Üyeleri 1112.04 Yöneticiler
Genel Müdür 1112.05 Yöneticiler
Genel Sekreter-Kamu 1112.06 Yöneticiler
Genel Sekreter-Üniversite 1112.07 Yöneticiler
İl Müdürü 1112.10 Yöneticiler
Baş Müdür-Kamu 1112.11 Yöneticiler
Hukuk Müşaviri-Kamu 1112.12 Yöneticiler
Diğer Müşavirler-Kamu 1112.13 Yöneticiler
Defterdar 1112.20 Yöneticiler
Bölge Müdürü-Kamu 1112.21 Yöneticiler
Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu 1112.22 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı 1112.23 Yöneticiler
Üst Kurul Üyesi 1112.28 Yöneticiler
Genel Sekreter Yardımcısı 1112.34 Yöneticiler
Teftiş Kurulu Başkanı 1112.39 Yöneticiler
Muhtar-Köy 1113.01 Yöneticiler
Muhtar-Mahalle 1113.02 Yöneticiler
İşçi Sendikası Genel Sekreteri 1114.01 Yöneticiler
İşveren Sendikası Genel Sekreteri 1114.02 Yöneticiler
Memur Sendikası Genel Sekreteri 1114.03 Yöneticiler
Oda Başkanı 1114.04 Yöneticiler
İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi 1114.09 Yöneticiler
İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi 1114.10 Yöneticiler
Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi 1114.11 Yöneticiler
İşçi Sendikası Genel Başkanı 1114.12 Yöneticiler
İşveren Sendikası Genel Başkanı 1114.13 Yöneticiler
Memur Sendikası Genel Başkanı 1114.14 Yöneticiler
Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri 1114.15 Yöneticiler
Kızılay Genel Başkanı 1114.16 Yöneticiler
İşyeri Sendika Temsilcisi 1114.17 Yöneticiler
Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları) 1114.18 Yöneticiler
Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları) 1114.19 Yöneticiler
Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları) 1114.20 Yöneticiler
Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları) 1114.21 Yöneticiler
Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları) 1114.22 Yöneticiler
Armatör 1120.01 Yöneticiler
Başhekim 1120.02 Yöneticiler
Başhekim Yardımcısı 1120.03 Yöneticiler
Başkan-Özel Sektör 1120.04 Yöneticiler
Bölge Müdürü-Özel Sektör 1120.05 Yöneticiler
Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör) 1120.06 Yöneticiler
Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör) 1120.07 Yöneticiler
Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) 1120.08 Yöneticiler
Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 1120.09 Yöneticiler
Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) 1120.10 Yöneticiler
Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör) 1120.11 Yöneticiler
Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör) 1120.12 Yöneticiler
Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör) 1120.13 Yöneticiler
Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör) 1120.14 Yöneticiler
Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör) 1120.15 Yöneticiler
Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör) 1120.16 Yöneticiler
Diğer Özel Sektör Genel Müdürler 1120.17 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör) 1120.18 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör) 1120.19 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) 1120.20 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 1120.21 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) 1120.22 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör 1120.23 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör) 1120.24 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör) 1120.25 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör) 1120.26 Yöneticiler
Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör) 1120.27 Yöneticiler
Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları 1120.28 Yöneticiler
Genel Yayın Yönetmeni 1120.29 Yöneticiler
Kooperatif Birliği Genel Müdürü 1120.30 Yöneticiler
Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 1120.31 Yöneticiler
Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım 1120.32 Yöneticiler
Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma 1120.33 Yöneticiler
Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler 1120.34 Yöneticiler
Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel 1120.35 Yöneticiler
Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi 1120.36 Yöneticiler
Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım 1120.37 Yöneticiler
Koordinatör-Seyahat Acentesi 1120.38 Yöneticiler
Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış 1120.39 Yöneticiler
Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar 1120.40 Yöneticiler
Tıbbi Direktör 1120.41 Yöneticiler
Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo) 1120.42 Yöneticiler
Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (Cfo) 1120.43 Yöneticiler
Yazılım Proje Yöneticisi (Özel Sektör) 1120.44 Yöneticiler
Yönetici-Spor Kulübü 1120.45 Yöneticiler
Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör) 1120.46 Yöneticiler
Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör) 1120.47 Yöneticiler
Diğer Üst Düzey Yöneticiler 1120.48 Yöneticiler
Rektör 1120.49 Yöneticiler
Rektör Yardımcısı 1120.50 Yöneticiler
Yönetim Kurulu Başkanı (Basın Yayın Kuruluşu) 1120.51 Yöneticiler
Genel Müdür (Basın Yayın Kuruluşu) 1120.52 Yöneticiler
Yayın Denetleme Kurulu Başkanı 1120.53 Yöneticiler
İç Denetim Başkanı 1120.54 Yöneticiler
Risk Yönetim Başkanı (Banka) 1120.55 Yöneticiler
Bütçe Müdürü 1211.01 Yöneticiler
Döner Sermaye Müdürü 1211.02 Yöneticiler
İdari İşler Müdürü 1211.03 Yöneticiler
Fon Yöneticisi 1211.04 Yöneticiler
İdari Ve Mali İşler Müdürü 1211.05 Yöneticiler
Muhasebe Müdürü 1211.06 Yöneticiler
Saymanlık Müdür Yardımcısı 1211.07 Yöneticiler
Saymanlık Müdürü 1211.08 Yöneticiler
Şirket Genel Sekreteri 1211.09 Yöneticiler
Vergi Dairesi Müdürü 1211.10 Yöneticiler
Mal Müdürü 1211.11 Yöneticiler
Yatırım Fonu Müdürü 1211.12 Yöneticiler
Banka Müdürü 1211.13 Yöneticiler
Muhasebe ve Finansman Müdürü 1211.14 Yöneticiler
Hazine Müdürü (Banka) 1211.15 Yöneticiler
Hazine Operasyon Müdürü (Banka) 1211.16 Yöneticiler
Bireysel Operasyon Müdürü (Banka) 1211.17 Yöneticiler
Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka) 1211.18 Yöneticiler
Risk Yönetim Müdürü (Banka) 1211.19 Yöneticiler
Kredi Müdürü (Banka) 1211.20 Yöneticiler
Finans Müdürü (Banka) 1211.21 Yöneticiler
Bölge Koordinatörü (Banka) 1211.22 Yöneticiler
Yönetici (Özlük Hizmetleri) 1212.01 Yöneticiler
Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri 1212.02 Yöneticiler
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 1212.03 Yöneticiler
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı 1212.04 Yöneticiler
Planlama Müdürü 1213.01 Yöneticiler
Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler 1213.02 Yöneticiler
Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri 1213.03 Yöneticiler
Yönetici-Sigorta 1213.04 Yöneticiler
Güvenlik Müdürü 1213.05 Yöneticiler
Tapu Müdürü 1213.06 Yöneticiler
Tapu Sicil Müdürü 1213.07 Yöneticiler
Şube Müdürü 1213.08 Yöneticiler
Başeczacı 1213.09 Yöneticiler
Özel Kalem Müdürü 1213.10 Yöneticiler
Politika Müdürü 1213.11 Yöneticiler
Milli Emlak Müdürü 1213.12 Yöneticiler
Yazı İşleri Müdürü 1213.13 Yöneticiler
Gümrük Müdürü 1213.14 Yöneticiler
Spa Merkezi Müdürü 1213.15 Yöneticiler
Araç Muayene İstasyon Amiri 1213.16 Yöneticiler
Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı 1213.17 Yöneticiler
Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü 1213.18 Yöneticiler
Bölge Müdürü 1213.19 Yöneticiler
Proje Danışmanı 1213.20 Yöneticiler
İcra Müdürü 1213.21 Yöneticiler
Serbest Bölge Müdürü 1213.22 Yöneticiler
Müdür Yardımcısı 1213.23 Yöneticiler
Proje Grup Başkanı 1213.24 Yöneticiler
Proje Yöneticisi 1213.25 Yöneticiler
Genel Yayın Müdürü 1214.01 Yöneticiler
Genel Koordinatör(Basın Yayın Kuruluşu) 1214.02 Yöneticiler
Bölge Müdürü (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.03 Yöneticiler
Sorumlu Müdür (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.04 Yöneticiler
Haber Müdürü-Yurt İçi (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.05 Yöneticiler
Haber Müdürü- Yurt Dışı (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.06 Yöneticiler
Haber Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.07 Yöneticiler
İstihbarat Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu) 1214.08 Yöneticiler
Yönetici (İş Hizmetleri) 1219.01 Yöneticiler
Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik 1219.02 Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri) 1219.03 Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik) 1219.04 Yöneticiler
Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü 1219.05 Yöneticiler
Ticaret Sicili Müdürü 1219.06 Yöneticiler
Tesis Yöneticisi 1219.07 Yöneticiler
Diğer Satış Nezaretçileri 1221.01 Yöneticiler
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 1221.02 Yöneticiler
Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) 1221.03 Yöneticiler
Yönetici-Gayrimenkul İşleri 1221.04 Yöneticiler
Satış Müdürü/Yöneticisi 1221.05 Yöneticiler
Satış Müdürü 1221.06 Yöneticiler
Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler) 1221.07 Yöneticiler
Pazarlama Müdürü 1221.08 Yöneticiler
Operasyon Yöneticisi 1221.09 Yöneticiler
İthalat-İhracat Müdürü 1221.10 Yöneticiler
Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka) 1221.11 Yöneticiler
Satış Müdürü Yardımcısı 1221.12 Yöneticiler
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler 1222.01 Yöneticiler
Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 1222.02 Yöneticiler
Kurumsal İletişim Müdürü 1222.03 Yöneticiler
Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri 1223.01 Yöneticiler
Arge Şefi 1223.02 Yöneticiler
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 1223.03 Yöneticiler
Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu 1223.04 Yöneticiler
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1223.05 Yöneticiler
Tasarım Müdürü 1223.06 Yöneticiler
İşletme Müdürü (hayvancılık) 1311.01 Yöneticiler
Çiftlik Yöneticisi 1311.02 Yöneticiler
Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi) 1311.03 Yöneticiler
Kooperatif Başkanı 1311.04 Yöneticiler
Kooperatif Müdürü 1311.05 Yöneticiler
Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk) 1311.06 Yöneticiler
Kooperatif Başkan Yardımcısı 1311.07 Yöneticiler
Katip Üye (Kooperatif) 1311.08 Yöneticiler
Muhasip Üye (Kooperatif) 1311.09 Yöneticiler
Yönetici (Balıkçılık) 1312.02 Yöneticiler
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 1321.01 Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi) 1321.02 Yöneticiler
Pişmaniye İmal İşletmecisi 1321.03 Yöneticiler
Fabrika/İşletme Müdürü 1321.04 Yöneticiler
Ürün Müdürü 1321.05 Yöneticiler
Kalite Kontrol Müdürü 1321.06 Yöneticiler
Enerji Yöneticisi 1321.07 Yöneticiler
Üretim Müdürü (Tekstil) 1321.08 Yöneticiler
Kalite Güvence Müdürü 1321.09 Yöneticiler
İşletme Müdürü (Tekstil) 1321.10 Yöneticiler
Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi 1321.11 Yöneticiler
İşletme Müdür Yardımcısı 1321.12 Yöneticiler
Matbaa Müdürü/Yöneticisi 1321.13 Yöneticiler
Gravite Döküm Süreç Yöneticisi 1322.01 Yöneticiler
Maden İşletme Yöneticisi 1322.02 Yöneticiler
Üretim Müdürü(Maden) 1322.03 Yöneticiler
Yönetici (İnşaat) 1323.01 Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat) 1323.02 Yöneticiler
Müteahhit-İnşaat Sektörü 1323.03 Yöneticiler
İnşaat Direktörü 1323.04 Yöneticiler
Saha İnşaat Müdürü 1323.05 Yöneticiler
Sözleşme Yöneticisi 1323.06 Yöneticiler
İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat) 1323.07 Yöneticiler
Kalite Yöneticisi (İnşaat) 1323.08 Yöneticiler
Yapı İşleri Müdürü 1323.09 Yöneticiler
Liman İşletme Müdürü 1324.01 Yöneticiler
LPG Mesul Müdürü 1324.02 Yöneticiler
Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 1324.03 Yöneticiler
Yönetici (Ulaşım İşleri) 1324.04 Yöneticiler
Yol Müdürü (Demiryolu) 1324.05 Yöneticiler
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 1324.06 Yöneticiler
Dağıtım Müdürü 1324.07 Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama) 1324.08 Yöneticiler
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi 1324.09 Yöneticiler
Biyosidal Mesul Müdürü 1324.10 Yöneticiler
Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi 1324.11 Yöneticiler
Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü 1324.12 Yöneticiler
Havacılık Yöneticisi 1324.13 Yöneticiler
Yönetici (Haberleşme) 1330.01 Yöneticiler
Yönetici-Hesaplama Hizmetleri 1330.02 Yöneticiler
Yönetici (Bilgi İşlem) 1330.03 Yöneticiler
Yazılım Müdürü 1330.04 Yöneticiler
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü 1330.05 Yöneticiler
Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri 1341.01 Yöneticiler
Sağlık Kurumu İşletmecisi 1342.01 Yöneticiler
Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı 1342.02 Yöneticiler
Sağlık Yöneticisi 1342.03 Yöneticiler
Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı 1342.04 Yöneticiler
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 1342.05 Yöneticiler
Emekli Köyü Koordinatörü 1343.01 Yöneticiler
Hasta Bakımevi Müdürü 1343.02 Yöneticiler
Huzurevi Koordinatörü 1343.03 Yöneticiler
Huzurevi Müdürü 1343.04 Yöneticiler
Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü 1343.05 Yöneticiler
Aile Hizmetleri Müdürü 1344.01 Yöneticiler
Konut Hizmetleri Müdürü 1344.02 Yöneticiler
Sosyal Yardım Müdürü 1344.03 Yöneticiler
Vakıf Müdürü 1344.04 Yöneticiler
Dekan 1345.01 Yöneticiler
Okul Müdürü 1345.02 Yöneticiler
Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 1345.03 Yöneticiler
Müdür (Anaokulu) 1345.04 Yöneticiler
Müdür Yardımcısı (Anaokulu) 1345.05 Yöneticiler
Eğitim Yöneticisi 1345.06 Yöneticiler
Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler) 1346.01 Yöneticiler
Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri 1349.07 Yöneticiler
Müdür (Hukuk Bürosu) 1349.08 Yöneticiler
İtfaiye Müdürü 1349.09 Yöneticiler
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 1349.10 Yöneticiler
Teknik Müdür 1349.11 Yöneticiler
İtfaiye Zabıta Amiri 1349.12 Yöneticiler
İtfaiye Eğitim Amiri 1349.13 Yöneticiler
İtfaiye Grup Amiri 1349.14 Yöneticiler
İtfaiye Su İkmal Amiri 1349.15 Yöneticiler
Laboratuvar Müdürü 1349.16 Yöneticiler
Pansiyon İşletmecisi 1411.01 Yöneticiler
Ön Büro Müdürü-Otel 1411.02 Yöneticiler
Müdür (Öğrenci Yurdu) 1411.03 Yöneticiler
Motel Müdürü 1411.04 Yöneticiler
Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri 1411.05 Yöneticiler
Gece Müdürü (otel) 1411.06 Yöneticiler
Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) 1411.07 Yöneticiler
Otel Müdürü 1411.08 Yöneticiler
Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 1411.09 Yöneticiler
Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1411.10 Yöneticiler
Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer) 1411.11 Yöneticiler
Turizm ve Otel İşletmecisi 1411.12 Yöneticiler
Bar Müdürü 1412.01 Yöneticiler
Restoran Yöneticisi 1412.02 Yöneticiler
Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel) 1412.03 Yöneticiler
Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) 1412.04 Yöneticiler
Restoran Müdürü 1412.05 Yöneticiler
Restoran İşletmecisi 1412.06 Yöneticiler
Yiyecek İçecek Müdürü 1412.07 Yöneticiler
Restoran Yönetici Yardımcısı 1412.08 Yöneticiler
Yönetici (Perakende Ticaret) 1420.01 Yöneticiler
Yönetici (Toptan Ticaret) 1420.02 Yöneticiler
Market Müdürü 1420.03 Yöneticiler
Mağaza Müdürü 1420.04 Yöneticiler
Balık Toptancısı 1420.05 Yöneticiler
Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı) 1420.06 Yöneticiler
Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) 1420.07 Yöneticiler
Yapı Market İşletme Müdürü 1420.08 Yöneticiler
İnternet Kafe İşletmecisi 1431.01 Yöneticiler
Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) 1431.02 Yöneticiler
Halı Saha İşletmecisi 1431.03 Yöneticiler
Spor Tesisi Yöneticisi 1431.04 Yöneticiler
Diğer Hizmet Müdürleri 1439.01 Yöneticiler
Gemi Acente Yetkilisi 1439.02 Yöneticiler
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 1439.03 Yöneticiler
Astronom 2111.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Fizikçiler 2111.02 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi (Elektrik Ve Mıknatısiyet) 2111.03 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi (Mekanik) 2111.04 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi (Elektronik) 2111.05 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi 2111.06 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi-Isı 2111.07 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi-Işık 2111.08 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi-Nükleer 2111.09 Profesyonel meslek mensupları
Fizikçi-Ses 2111.10 Profesyonel meslek mensupları
Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi 2111.11 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Fizik Bilim Adamları 2111.12 Profesyonel meslek mensupları
Fizik Mühendisi 2111.13 Profesyonel meslek mensupları
Meteorolog 2112.01 Profesyonel meslek mensupları
Meteoroloji Mühendisi 2112.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Kimyagerler 2113.01 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager-Fiziki 2113.02 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager 2113.03 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager-İnorganik 2113.04 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager-Organik 2113.05 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager-Tahlil 2113.06 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager (Yakıt) 2113.07 Profesyonel meslek mensupları
Kimyager (Madeni Yağ) 2113.08 Profesyonel meslek mensupları
Jeofizik Mühendisi 2114.01 Profesyonel meslek mensupları
Jeoloji Mühendisi 2114.02 Profesyonel meslek mensupları
Jeomorfolog 2114.03 Profesyonel meslek mensupları
Hidrojeoloji Mühendisi 2114.04 Profesyonel meslek mensupları
Aktüer 2120.01 Profesyonel meslek mensupları
Demograf 2120.02 Profesyonel meslek mensupları
İstatistikçi 2120.03 Profesyonel meslek mensupları
Matematik Mühendisi 2120.04 Profesyonel meslek mensupları
Matematikçi 2120.05 Profesyonel meslek mensupları
Yöneylem Araştırmacısı 2120.06 Profesyonel meslek mensupları
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı 2120.07 Profesyonel meslek mensupları
Matematik-Bilgisayar Uzmanı 2120.08 Profesyonel meslek mensupları
Biyokimyager 2131.01 Profesyonel meslek mensupları
Bakteriyolog 2131.02 Profesyonel meslek mensupları
Biyolog 2131.03 Profesyonel meslek mensupları
Botanist 2131.04 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları 2131.05 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları 2131.06 Profesyonel meslek mensupları
Zoolog 2131.07 Profesyonel meslek mensupları
Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog 2131.08 Profesyonel meslek mensupları
Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) 2131.09 Profesyonel meslek mensupları
Yaban Hayatı Uzmanı 2131.10 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Farmakologlar Ve İlgili Bilim Adamları 2131.11 Profesyonel meslek mensupları
Farmakolog 2131.12 Profesyonel meslek mensupları
Biyomühendis 2131.13 Profesyonel meslek mensupları
Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 2131.14 Profesyonel meslek mensupları
Anatomist 2131.15 Profesyonel meslek mensupları
Kuş Gözlemcisi 2131.16 Profesyonel meslek mensupları
Embriyolog 2131.17 Profesyonel meslek mensupları
Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı 2131.18 Profesyonel meslek mensupları
Agronom (Tarım Bilimci) 2132.01 Profesyonel meslek mensupları
Balıkçılık Danışmanı 2132.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Agronom Ve İlgili Danışmanlar 2132.03 Profesyonel meslek mensupları
Hortikültör 2132.04 Profesyonel meslek mensupları
Biyosistem Mühendisi 2132.05 Profesyonel meslek mensupları
Ormancılık Danışmanı 2132.06 Profesyonel meslek mensupları
Orman Yüksek Mühendisi 2132.07 Profesyonel meslek mensupları
Pomolog-Meyve Yetiştirme Uzmanı 2132.08 Profesyonel meslek mensupları
Silvikültör 2132.09 Profesyonel meslek mensupları
Tarla Ziraati Uzmanı 2132.10 Profesyonel meslek mensupları
Pedolog (Toprak Bilimci) 2132.11 Profesyonel meslek mensupları
Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı 2132.12 Profesyonel meslek mensupları
Su Ürünleri Mühendisi 2132.14 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim) 2132.15 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi) 2132.16 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim) 2132.17 Profesyonel meslek mensupları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 2132.18 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi 2132.19 Profesyonel meslek mensupları
Tarım Müşaviri/Danışmanı 2132.20 Profesyonel meslek mensupları
Orman Mühendisi 2132.21 Profesyonel meslek mensupları
Orman Endüstri Mühendisi 2132.22 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) 2132.23 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi) 2132.24 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri) 2132.25 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 2132.26 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi) 2132.27 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) 2132.28 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri) 2132.29 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama ) 2132.30 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 2132.31 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ) 2132.32 Profesyonel meslek mensupları
Su Bilimleri ve Mühendisi 2132.33 Profesyonel meslek mensupları
Organik Tarım İşletmecisi 2132.34 Profesyonel meslek mensupları
Organik Tarım Kontrolörü 2132.35 Profesyonel meslek mensupları
Organik Tarım Sertifikeri 2132.36 Profesyonel meslek mensupları
İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü 2132.37 Profesyonel meslek mensupları
İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri 2132.38 Profesyonel meslek mensupları
İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü 2132.39 Profesyonel meslek mensupları
Tarımsal Genetik Mühendisi 2132.40 Profesyonel meslek mensupları
Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı 2133.01 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Eğiticisi 2133.02 Profesyonel meslek mensupları
Atık Yöneticisi 2133.03 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Endüstri Mühendisleri 2141.01 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri Mühendisi 2141.02 Profesyonel meslek mensupları
İşletme Mühendisi 2141.03 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Mühendisi(ÜRETİM) 2141.04 Profesyonel meslek mensupları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 2141.05 Profesyonel meslek mensupları
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 2141.06 Profesyonel meslek mensupları
Üretim ve Planlama Mühendisi 2141.07 Profesyonel meslek mensupları
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 2141.08 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri Sistemleri Mühendisi 2141.09 Profesyonel meslek mensupları
Verimlilik Uzmanı 2141.10 Profesyonel meslek mensupları
Etüt Ve Zamanlama Mühendisi 2141.11 Profesyonel meslek mensupları
Metot Mühendisi 2141.12 Profesyonel meslek mensupları
Gıda Mühendisi 2141.13 Profesyonel meslek mensupları
Diğer İnşaat Mühendisleri 2142.01 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Bina 2142.02 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Demiryolu 2142.03 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi 2142.04 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Havaalanı 2142.05 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Karayolu 2142.06 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Köprü 2142.07 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler 2142.08 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Su 2142.09 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili 2142.10 Profesyonel meslek mensupları
Geoteknik Mühendisi/Uzmanı 2142.11 Profesyonel meslek mensupları
Ulaştırma Mühendisi 2142.12 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Mühendisi 2143.01 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Görevlisi 2143.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Makine Mühendisleri 2144.01 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi 2144.02 Profesyonel meslek mensupları
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 2144.03 Profesyonel meslek mensupları
Havacılık Mühendisi 2144.04 Profesyonel meslek mensupları
Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi 2144.05 Profesyonel meslek mensupları
Makine Mühendisi 2144.06 Profesyonel meslek mensupları
Makine Mühendisi-Motor Ve Makine (Deniz Hariç) 2144.07 Profesyonel meslek mensupları
Makine Ve Teçhizat Mühendisi 2144.08 Profesyonel meslek mensupları
Nükleer Enerji Mühendisi 2144.09 Profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Mühendisi 2144.10 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi 2144.11 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi 2144.12 Profesyonel meslek mensupları
Uçak Mühendisi 2144.13 Profesyonel meslek mensupları
Havacılık ve Uzay Mühendisi 2144.14 Profesyonel meslek mensupları
Makine Mühendisi (Lpg Montaj Kontrol) 2144.15 Profesyonel meslek mensupları
Baş Mühendis (Gemi) 2144.16 Profesyonel meslek mensupları
Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 2144.17 Profesyonel meslek mensupları
Makine Yüksek Mühendisi 2144.18 Profesyonel meslek mensupları
Mekatronik Mühendisi 2144.19 Profesyonel meslek mensupları
Uzay Mühendisi 2144.20 Profesyonel meslek mensupları
Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı 2144.21 Profesyonel meslek mensupları
Bakım Onarım Mühendisi 2144.22 Profesyonel meslek mensupları
Makine Bakım Şefi 2144.23 Profesyonel meslek mensupları
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı 2144.24 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Mühendisi 2144.25 Profesyonel meslek mensupları
Uçuş Mühendisi 2144.26 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Kimya Mühendisleri 2145.01 Profesyonel meslek mensupları
Gıda Teknoloğu 2145.02 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi 2145.03 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi-Petrol 2145.04 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi (Korozyon) 2145.05 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit) 2145.06 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi (Su Analizi) 2145.07 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) 2145.08 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi) 2145.09 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Biyoloji Mühendisi 2145.10 Profesyonel meslek mensupları
Polimer Mühendisi 2145.11 Profesyonel meslek mensupları
Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi 2145.12 Profesyonel meslek mensupları
Metalurji Mühendisi (Röntgen) 2146.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Maden Mühendisleri 2146.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Metalurji Mühendisleri 2146.03 Profesyonel meslek mensupları
Maden Mühendisi 2146.04 Profesyonel meslek mensupları
Maden Mühendisi-Kömür 2146.05 Profesyonel meslek mensupları
Maden Mühendisi-Metal 2146.06 Profesyonel meslek mensupları
Metalurji Mühendisi-Cevher İstihsali 2146.07 Profesyonel meslek mensupları
Metalurji Mühendisi-Fiziki 2146.08 Profesyonel meslek mensupları
Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi 2146.09 Profesyonel meslek mensupları
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 2146.10 Profesyonel meslek mensupları
Cevher Hazırlama Mühendisi 2146.11 Profesyonel meslek mensupları
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi 2146.12 Profesyonel meslek mensupları
Malzeme Mühendisi 2146.13 Profesyonel meslek mensupları
Malzeme Bilimi ve Mühendisi 2146.14 Profesyonel meslek mensupları
Nanoteknoloji Mühendisi 2146.15 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Mühendisler 2149.01 Profesyonel meslek mensupları
Üretim Şefi (Patlayıcı Maddeler) 2149.02 Profesyonel meslek mensupları
Kaynak Mühendisi 2149.03 Profesyonel meslek mensupları
Planlama Mühendisi 2149.04 Profesyonel meslek mensupları
Seramik Ve Cam Teknolojisti 2149.05 Profesyonel meslek mensupları
Deri Mühendisi 2149.06 Profesyonel meslek mensupları
Biyomedikal Mühendisi 2149.07 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Mühendisi 2149.08 Profesyonel meslek mensupları
Üretim Şefi 2149.09 Profesyonel meslek mensupları
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi 2149.10 Profesyonel meslek mensupları
Proje Mühendisi 2149.11 Profesyonel meslek mensupları
Seramik Mühendisi 2149.12 Profesyonel meslek mensupları
Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni 2149.13 Profesyonel meslek mensupları
Tıp Mühendisi 2149.14 Profesyonel meslek mensupları
Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı 2149.15 Profesyonel meslek mensupları
Baş Mühendis 2149.16 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi 2149.17 Profesyonel meslek mensupları
Üretim ve Planlama Uzmanı 2149.18 Profesyonel meslek mensupları
Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı 2149.19 Profesyonel meslek mensupları
Havacılık Sertifikasyon Uzmanı 2149.20 Profesyonel meslek mensupları
Havacılık Simülatör Uzmanı 2149.21 Profesyonel meslek mensupları
Optik Ve Akustik Mühendisi 2149.22 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik-Elektronik Mühendisi 2150.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Elektrik Mühendisleri 2151.01 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi 2151.02 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik İstihsal Mühendisi 2151.03 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Mühendisi 2151.04 Profesyonel meslek mensupları
Enerji Sistemleri Mühendisi 2151.05 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Elektronik Mühendisleri 2152.01 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik Mühendisi (Genel) 2152.02 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik ve Otomasyon Şefi 2152.03 Profesyonel meslek mensupları
Telekomünikasyon Mühendisi 2153.01 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2153.02 Profesyonel meslek mensupları
Mimar 2161.01 Profesyonel meslek mensupları
İç Mimar 2161.02 Profesyonel meslek mensupları
Baş Mimar 2161.03 Profesyonel meslek mensupları
Peyzaj Mimarı 2162.01 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü 2163.01 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 2163.02 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı 2163.03 Profesyonel meslek mensupları
Dekoratif Sanatlar Teknisyeni 2163.04 Profesyonel meslek mensupları
Stilist 2163.05 Profesyonel meslek mensupları
Moda Tasarım Teknisyeni 2163.06 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 2163.07 Profesyonel meslek mensupları
Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri 2163.08 Profesyonel meslek mensupları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri 2163.09 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 2163.10 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni 2163.11 Profesyonel meslek mensupları
Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım Teknisyeni 2163.12 Profesyonel meslek mensupları
Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni 2163.13 Profesyonel meslek mensupları
Moda Tasarımcısı 2163.14 Profesyonel meslek mensupları
Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 2163.15 Profesyonel meslek mensupları
Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) 2163.16 Profesyonel meslek mensupları
Brode Tasarımcısı 2163.17 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Tasarımcısı 2163.18 Profesyonel meslek mensupları
Moda ve Tekstil Tasarımcısı 2163.19 Profesyonel meslek mensupları
Stil Ve İmaj Danışmanı 2163.20 Profesyonel meslek mensupları
Takı İmalat Teknisyeni 2163.21 Profesyonel meslek mensupları
Desinatör (Tekstil) 2163.23 Profesyonel meslek mensupları
Gelinlik Stilisti 2163.27 Profesyonel meslek mensupları
Mobilya Tasarımcısı 2163.29 Profesyonel meslek mensupları
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Uzmanı 2163.32 Profesyonel meslek mensupları
Arge Elemanı 2163.33 Profesyonel meslek mensupları
Dokuma Kumaş Desinatörü 2163.34 Profesyonel meslek mensupları
Moda Tasarım Teknikeri 2163.35 Profesyonel meslek mensupları
Şehir Plancısı 2164.01 Profesyonel meslek mensupları
Trafik Planlamacısı 2164.02 Profesyonel meslek mensupları
Proje Destek Elemanı (Mimari) 2164.03 Profesyonel meslek mensupları
Arazi Topoğrafı 2165.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Topoğraflar 2165.02 Profesyonel meslek mensupları
Fotogrametrist 2165.03 Profesyonel meslek mensupları
Harita Mühendisi 2165.04 Profesyonel meslek mensupları
Maden Topoğrafı 2165.05 Profesyonel meslek mensupları
Su Topoğrafı 2165.06 Profesyonel meslek mensupları
Topoğraf 2165.07 Profesyonel meslek mensupları
Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi 2165.08 Profesyonel meslek mensupları
Hidrolog 2165.09 Profesyonel meslek mensupları
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı 2165.10 Profesyonel meslek mensupları
Hidrolog Yardımcısı 2165.11 Profesyonel meslek mensupları
Grafiker 2166.01 Profesyonel meslek mensupları
Web Tasarımcısı 2166.02 Profesyonel meslek mensupları
Sayfa Sekreteri 2166.03 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri 2166.04 Profesyonel meslek mensupları
Görsel İletişim Tasarımcısı 2166.05 Profesyonel meslek mensupları
Grafik Tasarımcısı 2166.06 Profesyonel meslek mensupları
Grafik Teknisyeni 2166.07 Profesyonel meslek mensupları
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 2166.08 Profesyonel meslek mensupları
Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri 2166.09 Profesyonel meslek mensupları
Grafik Animasyoncu 2166.10 Profesyonel meslek mensupları
Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı 2166.11 Profesyonel meslek mensupları
Yayın Tasarımcısı 2166.12 Profesyonel meslek mensupları
Çizer (İllüstratör) 2166.13 Profesyonel meslek mensupları
İletişim Tasarımı Uzmanı 2166.14 Profesyonel meslek mensupları
Sayfa Operatörü 2166.15 Profesyonel meslek mensupları
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 2166.16 Profesyonel meslek mensupları
Hekim-Pratisyen 2211.01 Profesyonel meslek mensupları
Aile Hekimi 2211.02 Profesyonel meslek mensupları
İşyeri Hekimi 2211.03 Profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Biyokimya Uzmanı 2212.02 Profesyonel meslek mensupları
Fizyolog 2212.03 Profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Patoloji Uzmanı 2212.04 Profesyonel meslek mensupları
Genel Cerrahi Uzmanı 2212.05 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Uzman Tıp Doktorları 2212.06 Profesyonel meslek mensupları
Halk Sağlığı Hekimi 2212.07 Profesyonel meslek mensupları
Mütehassıs Cerrah 2212.08 Profesyonel meslek mensupları
Mütehassıs Hekim 2212.09 Profesyonel meslek mensupları
Acil Tıp Uzmanı 2212.10 Profesyonel meslek mensupları
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı 2212.11 Profesyonel meslek mensupları
Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 2212.12 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Alerji Uzmanı 2212.13 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Cerrahisi Uzmanı 2212.14 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı 2212.15 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2212.16 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı 2212.17 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Onkolojisi Uzmanı 2212.18 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Üroloji Uzmanı 2212.19 Profesyonel meslek mensupları
Dermatoloji Uzmanı 2212.20 Profesyonel meslek mensupları
Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 2212.21 Profesyonel meslek mensupları
Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 2212.22 Profesyonel meslek mensupları
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı 2212.23 Profesyonel meslek mensupları
Geriatri Uzmanı 2212.24 Profesyonel meslek mensupları
Girişimsel Radyoloji Uzmanı 2212.25 Profesyonel meslek mensupları
Göğüs Hastalıkları Uzmanı 2212.26 Profesyonel meslek mensupları
Gögüs Cerrahisi Uzmanı 2212.27 Profesyonel meslek mensupları
Göz Hastalıkları Uzmanı 2212.28 Profesyonel meslek mensupları
Hematoloji Uzmanı 2212.29 Profesyonel meslek mensupları
İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı 2212.30 Profesyonel meslek mensupları
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı 2212.31 Profesyonel meslek mensupları
Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı 2212.32 Profesyonel meslek mensupları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı 2212.33 Profesyonel meslek mensupları
Medikal Onkoloji Uzmanı 2212.34 Profesyonel meslek mensupları
Nefroloji Uzmanı 2212.35 Profesyonel meslek mensupları
Nöroloji Uzmanı 2212.36 Profesyonel meslek mensupları
Nükleer Tıp Uzmanı 2212.37 Profesyonel meslek mensupları
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı 2212.38 Profesyonel meslek mensupları
Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2212.39 Profesyonel meslek mensupları
Prevantif Onkoloji Uzmanı 2212.40 Profesyonel meslek mensupları
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr) 2212.41 Profesyonel meslek mensupları
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 2212.42 Profesyonel meslek mensupları
Radyoloji Uzmanı 2212.43 Profesyonel meslek mensupları
Romatoloji Uzmanı 2212.44 Profesyonel meslek mensupları
Spor Hekimi 2212.45 Profesyonel meslek mensupları
Temel Onkoloji Uzmanı 2212.46 Profesyonel meslek mensupları
Üroloji Uzmanı 2212.47 Profesyonel meslek mensupları
Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji) 2212.48 Profesyonel meslek mensupları
Yoğun Bakım Uzmanı 2212.49 Profesyonel meslek mensupları
Adli Tıp Uzmanı 2212.50 Profesyonel meslek mensupları
Alerji Uzmanı 2212.51 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı 2212.52 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Psikiyatri Uzmanı 2212.53 Profesyonel meslek mensupları
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı 2212.54 Profesyonel meslek mensupları
Gastroenteroloji Uzmanı 2212.55 Profesyonel meslek mensupları
Epidemiyolog 2212.56 Profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Genetik Uzmanı 2212.57 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Hemşireler 2221.01 Profesyonel meslek mensupları
Halk Sağlığı Hemşiresi 2221.02 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire 2221.03 Profesyonel meslek mensupları
Meslek Sağlığı Hemşiresi 2221.04 Profesyonel meslek mensupları
Uzman Hemşire 2221.05 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) 2221.06 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Eğitim) 2221.07 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire-Ameliyathane 2221.08 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire-Klinik 2221.09 Profesyonel meslek mensupları
Başhemşire 2221.10 Profesyonel meslek mensupları
Diyabet Eğitim Hemşiresi 2221.11 Profesyonel meslek mensupları
Hemodiyaliz Hemşiresi 2221.12 Profesyonel meslek mensupları
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 2221.13 Profesyonel meslek mensupları
Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi 2221.14 Profesyonel meslek mensupları
Kemoterapi Hemşiresi 2221.15 Profesyonel meslek mensupları
Nütrisyon Hemşiresi 2221.16 Profesyonel meslek mensupları
Poliklinik Hemşiresi 2221.17 Profesyonel meslek mensupları
Rehabilitasyon Hemşiresi 2221.18 Profesyonel meslek mensupları
Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi 2221.19 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Dişçilik) 2221.20 Profesyonel meslek mensupları
Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik) 2221.21 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 2221.22 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Kreş-Anaokulu) 2221.23 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Sağlık Ocağı) 2221.24 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Periodontoloji) 2221.25 Profesyonel meslek mensupları
Yoğun Bakım Hemşiresi 2221.26 Profesyonel meslek mensupları
Acil Servis Hemşiresi 2221.27 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Hemşiresi 2221.28 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Yenidoğan) 2221.29 Profesyonel meslek mensupları
Hemşire (Kan Alma) 2221.30 Profesyonel meslek mensupları
Sağlık Uzmanı 2221.31 Profesyonel meslek mensupları
Sağlık Memuru 2221.32 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 2221.33 Profesyonel meslek mensupları
Ebe 2222.01 Profesyonel meslek mensupları
Ebe-Hemşire 2222.02 Profesyonel meslek mensupları
Ebe Yardımcısı 2222.03 Profesyonel meslek mensupları
Akupunktur Uzmanı 2230.01 Profesyonel meslek mensupları
Ayurveda Uygulayıcısı 2230.02 Profesyonel meslek mensupları
Çin Bitkisel İlaç Uygulayıcısı 2230.03 Profesyonel meslek mensupları
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 2230.04 Profesyonel meslek mensupları
Homeopat 2230.05 Profesyonel meslek mensupları
Natüropat 2230.06 Profesyonel meslek mensupları
Unani Uygulayıcısı 2230.07 Profesyonel meslek mensupları
Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 2240.01 Profesyonel meslek mensupları
İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 2240.02 Profesyonel meslek mensupları
Klinik Memuru (Paramedikal) 2240.03 Profesyonel meslek mensupları
Paramedikal Pratisyen 2240.04 Profesyonel meslek mensupları
Tıp Asistanı 2240.05 Profesyonel meslek mensupları
Cerrahi Teknikeri 2240.06 Profesyonel meslek mensupları
Veteriner Hekim 2250.01 Profesyonel meslek mensupları
Epidemiyolog (Veteriner) 2250.02 Profesyonel meslek mensupları
Halk Sağlığı Veterineri 2250.03 Profesyonel meslek mensupları
Hayvan Patalogu 2250.04 Profesyonel meslek mensupları
Hayvancılık Mütehassısı 2250.05 Profesyonel meslek mensupları
İntörn Veteriner 2250.06 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Veterinerler 2250.07 Profesyonel meslek mensupları
Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist) 2261.01 Profesyonel meslek mensupları
Ağız Patologu 2261.02 Profesyonel meslek mensupları
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı 2261.03 Profesyonel meslek mensupları
Diş Hekimi 2261.04 Profesyonel meslek mensupları
Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi 2261.05 Profesyonel meslek mensupları
Endodonti Uzmanı 2261.06 Profesyonel meslek mensupları
Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı 2261.07 Profesyonel meslek mensupları
Ortodonti Uzmanı 2261.08 Profesyonel meslek mensupları
Pedodonti Uzmanı 2261.09 Profesyonel meslek mensupları
Periodontoloji Uzmanı 2261.10 Profesyonel meslek mensupları
Protetik Diş Tedavisi Uzmanı 2261.11 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı 2262.01 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı (Ameliyathane) 2262.02 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı (Depo İlaç) 2262.03 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı (Klinik) 2262.04 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı (Majistral) 2262.05 Profesyonel meslek mensupları
Eczacı (Sıhhi Sarf) 2262.06 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Eczacı 2262.07 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Eczacılar 2262.08 Profesyonel meslek mensupları
Yardımcı Eczacı 2262.09 Profesyonel meslek mensupları
Av Ve Yaban Hayatı Teknikeri 2263.01 Profesyonel meslek mensupları
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 2263.02 Profesyonel meslek mensupları
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 2263.03 Profesyonel meslek mensupları
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 2263.04 Profesyonel meslek mensupları
Asbest Söküm Uzmanı 2263.05 Profesyonel meslek mensupları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 2263.06 Profesyonel meslek mensupları
Fizyoterapist 2264.01 Profesyonel meslek mensupları
Fizyoterapist-Spor 2264.02 Profesyonel meslek mensupları
Terapist (Rehabilite) 2264.03 Profesyonel meslek mensupları
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 2264.04 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları 2265.01 Profesyonel meslek mensupları
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 2265.02 Profesyonel meslek mensupları
Halk Sağlığı Gıda Uzmanı 2265.03 Profesyonel meslek mensupları
Diyetisyen (Kreş-Anaokulu) 2265.04 Profesyonel meslek mensupları
Odyolog 2266.01 Profesyonel meslek mensupları
Dil ve Konuşma Terapisti 2266.02 Profesyonel meslek mensupları
Optalmik Optisyen 2267.01 Profesyonel meslek mensupları
Optometrist 2267.02 Profesyonel meslek mensupları
Ortoptist 2267.03 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 2269.01 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) 2269.02 Profesyonel meslek mensupları
Podiatrist/podolog 2269.03 Profesyonel meslek mensupları
Osteopat 2269.04 Profesyonel meslek mensupları
Şiropraktör 2269.05 Profesyonel meslek mensupları
Organ Nakli Koordinatörü 2269.06 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 2269.07 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Toplum Merkezleri) 2269.08 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri) 2269.09 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 2269.10 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) 2269.11 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi) 2269.12 Profesyonel meslek mensupları
Gerontolog 2269.13 Profesyonel meslek mensupları
Perfüzyonist 2269.14 Profesyonel meslek mensupları
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi 2310.01 Profesyonel meslek mensupları
Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.02 Profesyonel meslek mensupları
Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.03 Profesyonel meslek mensupları
Analitik Kimya Öğretim Üyesi 2310.04 Profesyonel meslek mensupları
Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi 2310.05 Profesyonel meslek mensupları
Antropoloji Öğretim Üyesi 2310.06 Profesyonel meslek mensupları
Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.07 Profesyonel meslek mensupları
Arkeoloji Öğretim Üyesi 2310.08 Profesyonel meslek mensupları
Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi 2310.09 Profesyonel meslek mensupları
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi 2310.10 Profesyonel meslek mensupları
Besin Analizleri Öğretim Üyesi 2310.11 Profesyonel meslek mensupları
Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi 2310.12 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi 2310.13 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi 2310.14 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi 2310.15 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi 2310.16 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi 2310.17 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi 2310.18 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.19 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi 2310.20 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi 2310.21 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi 2310.22 Profesyonel meslek mensupları
Bilim Tarihi Öğretim Üyesi 2310.23 Profesyonel meslek mensupları
Bina Bilgisi Öğretim Üyesi 2310.24 Profesyonel meslek mensupları
Biyokimya Öğretim Üyesi 2310.25 Profesyonel meslek mensupları
Biyoloji Öğretim Üyesi 2310.26 Profesyonel meslek mensupları
Biyoteknoloji Öğretim Üyesi 2310.27 Profesyonel meslek mensupları
Bizans Sanatı Öğretim Üyesi 2310.28 Profesyonel meslek mensupları
Botanik Öğretim Üyesi 2310.29 Profesyonel meslek mensupları
Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi 2310.30 Profesyonel meslek mensupları
Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.31 Profesyonel meslek mensupları
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi 2310.32 Profesyonel meslek mensupları
Coğrafya Öğretim Üyesi 2310.33 Profesyonel meslek mensupları
Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.34 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi 2310.35 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.36 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi 2310.37 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi 2310.38 Profesyonel meslek mensupları
Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi 2310.39 Profesyonel meslek mensupları
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.40 Profesyonel meslek mensupları
Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi 2310.41 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri 2310.42 Profesyonel meslek mensupları
Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi 2310.43 Profesyonel meslek mensupları
Dilbilim Öğretim Üyesi 2310.44 Profesyonel meslek mensupları
Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi 2310.45 Profesyonel meslek mensupları
Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi 2310.46 Profesyonel meslek mensupları
Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi 2310.47 Profesyonel meslek mensupları
Öğretim Görevlisi 2310.48 Profesyonel meslek mensupları
Ekoloji Öğretim Üyesi 2310.49 Profesyonel meslek mensupları
Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi 2310.50 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi 2310.51 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi 2310.52 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Öğretim Üyesi 2310.53 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi 2310.54 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.55 Profesyonel meslek mensupları
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi 2310.56 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik Öğretim Üyesi 2310.57 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.58 Profesyonel meslek mensupları
Endodonti Öğretim Üyesi 2310.59 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi 2310.60 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.61 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi 2310.62 Profesyonel meslek mensupları
Enerji Öğretim Üyesi 2310.63 Profesyonel meslek mensupları
Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi 2310.64 Profesyonel meslek mensupları
Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.65 Profesyonel meslek mensupları
Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi 2310.66 Profesyonel meslek mensupları
Etnoloji Öğretim Üyesi 2310.67 Profesyonel meslek mensupları
Farmakognozi Öğretim Üyesi 2310.68 Profesyonel meslek mensupları
Farmakoloji Öğretim Üyesi 2310.69 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi 2310.70 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Botanik Öğretim Üyesi 2310.71 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi 2310.72 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi 2310.73 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi 2310.74 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi 2310.75 Profesyonel meslek mensupları
Farmasötik Ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi 2310.76 Profesyonel meslek mensupları
Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.77 Profesyonel meslek mensupları
Felsefe Öğretim Üyesi 2310.78 Profesyonel meslek mensupları
Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi 2310.79 Profesyonel meslek mensupları
Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi 2310.80 Profesyonel meslek mensupları
Fizik Bilimi Öğretim Üyesi 2310.81 Profesyonel meslek mensupları
Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi 2310.82 Profesyonel meslek mensupları
Fotogrametri Öğretim Üyesi 2310.83 Profesyonel meslek mensupları
Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2310.84 Profesyonel meslek mensupları
Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi 2310.85 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.86 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi 2310.87 Profesyonel meslek mensupları
Genel Biyoloji Öğretim Üyesi 2310.88 Profesyonel meslek mensupları
Genel Dilbilim Öğretim Üyesi 2310.89 Profesyonel meslek mensupları
Genel Jeoloji Öğretim Üyesi 2310.90 Profesyonel meslek mensupları
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi 2310.91 Profesyonel meslek mensupları
Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi 2310.92 Profesyonel meslek mensupları
Geoteknik Öğretim Üyesi 2310.93 Profesyonel meslek mensupları
Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi 2310.94 Profesyonel meslek mensupları
Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi 2310.95 Profesyonel meslek mensupları
Halkbilimi Öğretim Üyesi 2310.96 Profesyonel meslek mensupları
Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi 2310.97 Profesyonel meslek mensupları
Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi 2310.98 Profesyonel meslek mensupları
Hidrolik Öğretim Üyesi 2310.99 Profesyonel meslek mensupları
Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi 2311.00 Profesyonel meslek mensupları
Hindoloji Öğretim Üyesi 2311.01 Profesyonel meslek mensupları
Hititoloji Öğretim Üyesi 2311.02 Profesyonel meslek mensupları
Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.03 Profesyonel meslek mensupları
Hukuk İlmi Öğretim Üyesi 2311.04 Profesyonel meslek mensupları
Hungaroloji Öğretim Üyesi 2311.05 Profesyonel meslek mensupları
İktisat Öğretim Üyesi 2311.06 Profesyonel meslek mensupları
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.07 Profesyonel meslek mensupları
İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.08 Profesyonel meslek mensupları
İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.09 Profesyonel meslek mensupları
İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.10 Profesyonel meslek mensupları
Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.11 Profesyonel meslek mensupları
Jeodezi Öğretim Üyesi 2311.12 Profesyonel meslek mensupları
Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.13 Profesyonel meslek mensupları
Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.14 Profesyonel meslek mensupları
Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi 2311.15 Profesyonel meslek mensupları
Kartoğrafya Öğretim Üyesi 2311.16 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.17 Profesyonel meslek mensupları
Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi 2311.18 Profesyonel meslek mensupları
Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi 2311.19 Profesyonel meslek mensupları
Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi 2311.20 Profesyonel meslek mensupları
Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2311.21 Profesyonel meslek mensupları
Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi 2311.22 Profesyonel meslek mensupları
Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi 2311.23 Profesyonel meslek mensupları
Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.24 Profesyonel meslek mensupları
Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi 2311.25 Profesyonel meslek mensupları
Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi 2311.26 Profesyonel meslek mensupları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi 2311.27 Profesyonel meslek mensupları
Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi 2311.28 Profesyonel meslek mensupları
Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.29 Profesyonel meslek mensupları
Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.30 Profesyonel meslek mensupları
Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.31 Profesyonel meslek mensupları
Maden Yatakları Ve Jeokimya Öğretim Üyesi 2311.32 Profesyonel meslek mensupları
Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.33 Profesyonel meslek mensupları
Makine Malzemesi Ve İmalat Teknolojisi Öğretim Üyesi 2311.34 Profesyonel meslek mensupları
Makine Teorisi Sistem Dinamiği Öğretim Üyesi 2311.35 Profesyonel meslek mensupları
Malzeme Ve Üretim Teknolojisi Öğretim Üyesi 2311.36 Profesyonel meslek mensupları
Matematik Öğretim Üyesi 2311.37 Profesyonel meslek mensupları
Mekanik (İnşaat Mühendisliği) Öğretim Üyesi 2311.38 Profesyonel meslek mensupları
Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi 2311.39 Profesyonel meslek mensupları
Mimarlık Öğretim Üyesi 2311.40 Profesyonel meslek mensupları
Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi 2311.41 Profesyonel meslek mensupları
Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi 2311.42 Profesyonel meslek mensupları
Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi 2311.43 Profesyonel meslek mensupları
Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi 2311.44 Profesyonel meslek mensupları
Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.45 Profesyonel meslek mensupları
Okutman (Almanca) 2311.46 Profesyonel meslek mensupları
Okutman (Fransızca) 2311.47 Profesyonel meslek mensupları
Okutman (İngilizce) 2311.48 Profesyonel meslek mensupları
Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi) 2311.49 Profesyonel meslek mensupları
Okutman (Türk Dili) 2311.50 Profesyonel meslek mensupları
Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2311.51 Profesyonel meslek mensupları
Oral Diagnoz Ve Radyoloji Öğretim Üyesi 2311.52 Profesyonel meslek mensupları
Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi 2311.53 Profesyonel meslek mensupları
Ortodonti Öğretim Üyesi 2311.54 Profesyonel meslek mensupları
Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi 2311.55 Profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.56 Profesyonel meslek mensupları
Öğretim Üyesi (Dişçilik) 2311.57 Profesyonel meslek mensupları
Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi 2311.58 Profesyonel meslek mensupları
Paleoantropoloji Öğretim Üyesi 2311.59 Profesyonel meslek mensupları
Pedodonti Öğretim Üyesi 2311.60 Profesyonel meslek mensupları
Periodontoloji Öğretim Üyesi 2311.61 Profesyonel meslek mensupları
Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2311.62 Profesyonel meslek mensupları
Prehistorya Öğretim Üyesi 2311.63 Profesyonel meslek mensupları
Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi 2311.64 Profesyonel meslek mensupları
Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi 2311.65 Profesyonel meslek mensupları
Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi 2311.66 Profesyonel meslek mensupları
Psikoloji Öğretim Görevlisi 2311.67 Profesyonel meslek mensupları
Radyofarmasi Öğretim Üyesi 2311.68 Profesyonel meslek mensupları
Restorasyon Öğretim Üyesi 2311.69 Profesyonel meslek mensupları
Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.70 Profesyonel meslek mensupları
Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.71 Profesyonel meslek mensupları
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi 2311.72 Profesyonel meslek mensupları
Sinoloji Öğretim Üyesi 2311.73 Profesyonel meslek mensupları
Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi 2311.74 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi 2311.75 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi 2311.76 Profesyonel meslek mensupları
Sosyoloji Öğretim Üyesi 2311.77 Profesyonel meslek mensupları
Spor Yönetimi Öğretim Üyesi 2311.78 Profesyonel meslek mensupları
Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi 2311.79 Profesyonel meslek mensupları
Sumeroloji Öğretim Üyesi 2311.80 Profesyonel meslek mensupları
Tarih Öğretim Üyesi 2311.81 Profesyonel meslek mensupları
Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi 2311.82 Profesyonel meslek mensupları
Telekomünikasyon Öğretim Üyesi 2311.83 Profesyonel meslek mensupları
Temel İşlemler Öğretim Üyesi 2311.84 Profesyonel meslek mensupları
Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi 2311.85 Profesyonel meslek mensupları
Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi 2311.86 Profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Tedavi Ve Yüksek Hemşirelik Okulu Öğretim Üyesi 2311.87 Profesyonel meslek mensupları
Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi 2311.88 Profesyonel meslek mensupları
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.89 Profesyonel meslek mensupları
Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi 2311.90 Profesyonel meslek mensupları
Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi 2311.91 Profesyonel meslek mensupları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi 2311.92 Profesyonel meslek mensupları
Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi 2311.93 Profesyonel meslek mensupları
Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi 2311.94 Profesyonel meslek mensupları
Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2311.95 Profesyonel meslek mensupları
Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi 2311.96 Profesyonel meslek mensupları
Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi 2311.97 Profesyonel meslek mensupları
Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi 2311.98 Profesyonel meslek mensupları
Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi 2311.99 Profesyonel meslek mensupları
Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi 2312.00 Profesyonel meslek mensupları
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2312.01 Profesyonel meslek mensupları
Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi 2312.02 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi 2312.03 Profesyonel meslek mensupları
Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi 2312.04 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi 2312.05 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Öğretim Üyesi 2312.06 Profesyonel meslek mensupları
Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2312.07 Profesyonel meslek mensupları
Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2312.08 Profesyonel meslek mensupları
Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2312.09 Profesyonel meslek mensupları
Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi 2312.10 Profesyonel meslek mensupları
Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi 2312.11 Profesyonel meslek mensupları
Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi 2312.12 Profesyonel meslek mensupları
Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 2312.13 Profesyonel meslek mensupları
Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi 2312.14 Profesyonel meslek mensupları
Zooloji Öğretim Üyesi 2312.15 Profesyonel meslek mensupları
Araştırma Görevlisi 2312.16 Profesyonel meslek mensupları
Profesör 2312.17 Profesyonel meslek mensupları
Doçent 2312.18 Profesyonel meslek mensupları
Doktor Öğretim Üyesi 2312.19 Profesyonel meslek mensupları
Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.01 Profesyonel meslek mensupları
Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni 2320.02 Profesyonel meslek mensupları
Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni 2320.03 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.04 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Tasarım Öğretmeni 2320.05 Profesyonel meslek mensupları
Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni 2320.06 Profesyonel meslek mensupları
Besin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.07 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.08 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.09 Profesyonel meslek mensupları
Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.10 Profesyonel meslek mensupları
Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.11 Profesyonel meslek mensupları
Çiçek Örgü / Dokuma Öğretmeni 2320.12 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 2320.13 Profesyonel meslek mensupları
Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim 2320.14 Profesyonel meslek mensupları
Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.15 Profesyonel meslek mensupları
Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.16 Profesyonel meslek mensupları
Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.17 Profesyonel meslek mensupları
El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni 2320.18 Profesyonel meslek mensupları
El Sanatları Öğretmeni 2320.19 Profesyonel meslek mensupları
Elektrik Öğretmeni 2320.20 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni 2320.21 Profesyonel meslek mensupları
Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.22 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.23 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni 2320.24 Profesyonel meslek mensupları
Enerji Öğretmeni 2320.25 Profesyonel meslek mensupları
Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.26 Profesyonel meslek mensupları
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni 2320.27 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.28 Profesyonel meslek mensupları
Giyim / Hazırgiyim / Moda Tasarım Öğretmeni 2320.29 Profesyonel meslek mensupları
Giyim Endüstrisi Öğretmeni 2320.30 Profesyonel meslek mensupları
Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.31 Profesyonel meslek mensupları
Grafik Öğretmeni 2320.32 Profesyonel meslek mensupları
Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.33 Profesyonel meslek mensupları
Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.34 Profesyonel meslek mensupları
Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.35 Profesyonel meslek mensupları
Harita Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.36 Profesyonel meslek mensupları
Hazır Giyim Öğretmeni 2320.37 Profesyonel meslek mensupları
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 2320.38 Profesyonel meslek mensupları
İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.39 Profesyonel meslek mensupları
İşletme Öğretmeni 2320.40 Profesyonel meslek mensupları
Kalıpçılık Öğretmeni 2320.41 Profesyonel meslek mensupları
Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni 2320.42 Profesyonel meslek mensupları
Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon) 2320.43 Profesyonel meslek mensupları
Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.44 Profesyonel meslek mensupları
Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.45 Profesyonel meslek mensupları
Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.46 Profesyonel meslek mensupları
Madencilik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.47 Profesyonel meslek mensupları
Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 2320.48 Profesyonel meslek mensupları
Makine Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.49 Profesyonel meslek mensupları
Matbaa Öğretmeni 2320.50 Profesyonel meslek mensupları
Mekatronik Öğretmeni 2320.51 Profesyonel meslek mensupları
Metal Öğretmeni 2320.52 Profesyonel meslek mensupları
Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.53 Profesyonel meslek mensupları
Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.54 Profesyonel meslek mensupları
Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.55 Profesyonel meslek mensupları
Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.56 Profesyonel meslek mensupları
Moda Tasarımı Öğretmeni 2320.57 Profesyonel meslek mensupları
Model Öğretmeni 2320.58 Profesyonel meslek mensupları
Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.59 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebe Ve Finansman Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.60 Profesyonel meslek mensupları
Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.61 Profesyonel meslek mensupları
Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni 2320.62 Profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Öğretmeni 2320.63 Profesyonel meslek mensupları
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni 2320.64 Profesyonel meslek mensupları
Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.65 Profesyonel meslek mensupları
Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.66 Profesyonel meslek mensupları
Resim / Grafik Öğreticisi 2320.67 Profesyonel meslek mensupları
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.68 Profesyonel meslek mensupları
Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.69 Profesyonel meslek mensupları
Sanat Tarihi Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.70 Profesyonel meslek mensupları
Sekreterlik Grubu Öğretmeni 2320.71 Profesyonel meslek mensupları
Seramik Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.72 Profesyonel meslek mensupları
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni 2320.73 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.74 Profesyonel meslek mensupları
Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.75 Profesyonel meslek mensupları
Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.76 Profesyonel meslek mensupları
Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.77 Profesyonel meslek mensupları
Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni 2320.78 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.79 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.80 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.81 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni 2320.82 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim) 2320.83 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.84 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Öğretmeni 2320.85 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Terbiye Öğretmeni 2320.86 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.87 Profesyonel meslek mensupları
Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim 2320.88 Profesyonel meslek mensupları
Sıhhi Tesisat Öğretmeni 2320.89 Profesyonel meslek mensupları
Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni 2320.90 Profesyonel meslek mensupları
Trikotaj Öğretmeni 2320.91 Profesyonel meslek mensupları
Turizm Ve Otelcilik Öğretmeni 2320.92 Profesyonel meslek mensupları
Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni 2320.93 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Öğretmeni 2320.94 Profesyonel meslek mensupları
Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 2320.95 Profesyonel meslek mensupları
Adalet Öğretmeni 2320.96 Profesyonel meslek mensupları
Ahşap Teknolojisi Öğretmeni 2320.97 Profesyonel meslek mensupları
Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni 2320.98 Profesyonel meslek mensupları
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni 2320.99 Profesyonel meslek mensupları
Bahçe Peyzaj Öğretmeni 2321.01 Profesyonel meslek mensupları
Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni 2321.02 Profesyonel meslek mensupları
Bahçecilik Öğretmeni 2321.03 Profesyonel meslek mensupları
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2321.04 Profesyonel meslek mensupları
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni 2321.05 Profesyonel meslek mensupları
Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni 2321.06 Profesyonel meslek mensupları
Çevre Sağlığı Öğretmeni 2321.07 Profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Öğretmeni 2321.08 Profesyonel meslek mensupları
Eğlence Hizmetleri Öğretmeni 2321.09 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni 2321.10 Profesyonel meslek mensupları
Fotoğraf Öğretmeni 2321.11 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Elektroniği Öğretmeni 2321.12 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Ressamlığı Öğretmeni 2321.13 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Tesisatı Öğretmeni 2321.14 Profesyonel meslek mensupları
Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni 2321.15 Profesyonel meslek mensupları
Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni 2321.16 Profesyonel meslek mensupları
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni 2321.17 Profesyonel meslek mensupları
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni 2321.18 Profesyonel meslek mensupları
Hayvan Sağlığı Öğretmeni 2321.19 Profesyonel meslek mensupları
Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni 2321.20 Profesyonel meslek mensupları
Hemşirelik Öğretmeni 2321.21 Profesyonel meslek mensupları
İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni 2321.22 Profesyonel meslek mensupları
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni 2321.23 Profesyonel meslek mensupları
İzabe Öğretmeni 2321.24 Profesyonel meslek mensupları
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni 2321.25 Profesyonel meslek mensupları
Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni 2321.26 Profesyonel meslek mensupları
Makine ve Kalıp Öğretmeni 2321.27 Profesyonel meslek mensupları
Meteoroloji Öğretmeni 2321.28 Profesyonel meslek mensupları
Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni 2321.29 Profesyonel meslek mensupları
Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni 2321.30 Profesyonel meslek mensupları
Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni 2321.31 Profesyonel meslek mensupları
Pazarlama ve Perakende Öğretmeni 2321.32 Profesyonel meslek mensupları
Plastik Sanatlar Öğretmeni 2321.33 Profesyonel meslek mensupları
Plastik Teknolojisi Öğretmeni 2321.34 Profesyonel meslek mensupları
Radyo - Televizyon Öğretmeni 2321.35 Profesyonel meslek mensupları
Radyoloji Öğretmeni 2321.36 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni 2321.37 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni 2321.38 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni 2321.39 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Makine Öğretmeni 2321.40 Profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni 2321.41 Profesyonel meslek mensupları
Sağlık Bilgisi Öğretmeni 2321.42 Profesyonel meslek mensupları
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni 2321.43 Profesyonel meslek mensupları
Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni 2321.44 Profesyonel meslek mensupları
Tarım Laboratuarı Öğretmeni 2321.45 Profesyonel meslek mensupları
Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni 2321.46 Profesyonel meslek mensupları
Tekstil Makineleri Öğretmeni 2321.47 Profesyonel meslek mensupları
Kaynak Öğretmeni 2321.48 Profesyonel meslek mensupları
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni 2321.49 Profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Laboratuar Öğretmeni 2321.50 Profesyonel meslek mensupları
Uçak Elektrik - Elektroniği Öğretmeni 2321.51 Profesyonel meslek mensupları
Uçak Gövde - Motor Öğretmeni 2321.52 Profesyonel meslek mensupları
Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni 2321.53 Profesyonel meslek mensupları
Yapı Dekorasyon Öğretmeni 2321.54 Profesyonel meslek mensupları
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni 2321.55 Profesyonel meslek mensupları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 2330.01 Profesyonel meslek mensupları
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.02 Profesyonel meslek mensupları
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.03 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 2330.04 Profesyonel meslek mensupları
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.05 Profesyonel meslek mensupları
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.06 Profesyonel meslek mensupları
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.07 Profesyonel meslek mensupları
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.08 Profesyonel meslek mensupları
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.09 Profesyonel meslek mensupları
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.10 Profesyonel meslek mensupları
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.11 Profesyonel meslek mensupları
Orta Öğretim Öğretmeni 2330.12 Profesyonel meslek mensupları
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 2330.13 Profesyonel meslek mensupları
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.14 Profesyonel meslek mensupları
Yabancı Dil Öğretmeni-Ortaöğretim 2330.15 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 2341.01 Profesyonel meslek mensupları
Türkçe Öğretmeni 2341.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sınıf Öğretmenleri 2341.03 Profesyonel meslek mensupları
Sınıf Öğretmeni 2341.04 Profesyonel meslek mensupları
İlköğretim Matematik Öğretmeni 2341.05 Profesyonel meslek mensupları
Teknoloji Tasarım Öğretmeni 2341.06 Profesyonel meslek mensupları
Okul Öncesi Öğretmeni 2342.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2342.02 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Gelişimi Uzmanı 2342.03 Profesyonel meslek mensupları
Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap) 2351.01 Profesyonel meslek mensupları
Öğretim Metotları Danışmanı 2351.02 Profesyonel meslek mensupları
Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı 2351.03 Profesyonel meslek mensupları
Test Geliştirme Uzmanı 2351.04 Profesyonel meslek mensupları
Sınav Araştırma Uzmanı 2351.05 Profesyonel meslek mensupları
Sınav Hizmetleri Uzmanı 2351.06 Profesyonel meslek mensupları
Okul Müfettişi 2351.07 Profesyonel meslek mensupları
Eğitim Teknoloğu 2351.08 Profesyonel meslek mensupları
Eğitim Öğretim Planlayıcısı 2351.09 Profesyonel meslek mensupları
Özel Eğitim Öğretmeni 2352.01 Profesyonel meslek mensupları
Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni 2352.02 Profesyonel meslek mensupları
Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) 2352.03 Profesyonel meslek mensupları
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni 2352.04 Profesyonel meslek mensupları
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 2352.05 Profesyonel meslek mensupları
Üstün Zekalılar Öğretmeni 2352.06 Profesyonel meslek mensupları
İşaret Dili Tercümanı 2352.08 Profesyonel meslek mensupları
İşaret Dili Öğreticisi 2352.09 Profesyonel meslek mensupları
İtalyanca Öğretmeni 2353.01 Profesyonel meslek mensupları
Japonca Öğretmeni 2353.02 Profesyonel meslek mensupları
İspanyolca Öğretmeni 2353.03 Profesyonel meslek mensupları
Fransızca Öğretmeni 2353.04 Profesyonel meslek mensupları
Rusça Öğretmeni 2353.05 Profesyonel meslek mensupları
Arapça Öğretmeni 2353.06 Profesyonel meslek mensupları
Almanca Öğretmeni 2353.07 Profesyonel meslek mensupları
İngilizce Öğretmeni 2353.08 Profesyonel meslek mensupları
Çince Öğretmeni 2353.09 Profesyonel meslek mensupları
Yunanca Öğretmeni 2353.10 Profesyonel meslek mensupları
Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu) 2353.11 Profesyonel meslek mensupları
Macarca Öğretmeni 2353.12 Profesyonel meslek mensupları
Bulgarca Öğretmeni 2353.13 Profesyonel meslek mensupları
Urduca Öğretmeni 2353.14 Profesyonel meslek mensupları
Hollandaca Öğretmeni 2353.15 Profesyonel meslek mensupları
Farsça Öğretmeni 2353.16 Profesyonel meslek mensupları
Hintçe Öğretmeni 2353.17 Profesyonel meslek mensupları
Korece Öğretmeni 2353.18 Profesyonel meslek mensupları
Latince Öğretmeni 2353.19 Profesyonel meslek mensupları
Lehçe Öğretmeni 2353.20 Profesyonel meslek mensupları
Osmanlıca Öğretmeni 2353.21 Profesyonel meslek mensupları
Piyano Eğitmeni 2354.01 Profesyonel meslek mensupları
Dans Öğretmeni (Özel Kurs) 2355.01 Profesyonel meslek mensupları
Drama Öğretmeni (Özel Kurs) 2355.02 Profesyonel meslek mensupları
Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs) 2355.03 Profesyonel meslek mensupları
Heykel Öğretmeni (Özel Kurs) 2355.04 Profesyonel meslek mensupları
Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 2355.05 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs) 2355.06 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Eğitmeni 2355.07 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Eğiticisi 2356.01 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi Teknoloji Danışmanı 2356.02 Profesyonel meslek mensupları
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 2359.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Öğretmenler 2359.02 Profesyonel meslek mensupları
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 2359.03 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı) 2359.04 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği) 2359.05 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık) 2359.06 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama) 2359.07 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) 2359.08 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği) 2359.09 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Deri Giyim) 2359.10 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı) 2359.11 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Duvarcılık) 2359.12 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği) 2359.13 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Erkek Terziliği) 2359.14 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Gemi İnşa) 2359.15 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro) 2359.16 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı) 2359.17 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği) 2359.18 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık) 2359.19 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği) 2359.20 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği) 2359.21 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kadın Terziliği) 2359.22 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kağıt Üretimi) 2359.23 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kaloriferci) 2359.24 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kat Elemanlığı) 2359.25 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Model Makinecilik) 2359.26 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı) 2359.27 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 2359.28 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Restorasyon) 2359.29 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Sıvacılık) 2359.30 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Anaokulu) 2359.31 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Aşçılık) 2359.32 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Barmenlik) 2359.33 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Çini Dekorlama) 2359.34 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Dokumacılık) 2359.35 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (El Sanatları) 2359.36 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık) 2359.37 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme) 2359.38 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Erkek Berberliği) 2359.39 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği) 2359.40 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Fırıncılık) 2359.41 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Fotoğrafçılık) 2359.42 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Frezecilik) 2359.43 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri) 2359.44 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri) 2359.45 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri) 2359.46 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği) 2359.47 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı) 2359.48 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı) 2359.49 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği) 2359.50 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kaynakçılık) 2359.51 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı) 2359.52 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma) 2359.53 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kuaförlük) 2359.54 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik) 2359.55 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği) 2359.56 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Matbaacılık) 2359.57 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı) 2359.58 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı) 2359.59 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık) 2359.60 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği) 2359.61 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği) 2359.62 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Mobilyacılık) 2359.63 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı) 2359.64 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği) 2359.65 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) 2359.66 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri) 2359.67 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı) 2359.68 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği) 2359.69 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği) 2359.70 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği) 2359.71 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği) 2359.72 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği) 2359.73 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik) 2359.74 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Plastik İşlemeciliği) 2359.75 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı) 2359.76 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Saat Tamirciliği) 2359.77 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Sac İşleri) 2359.78 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Sayacılık) 2359.79 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı) 2359.80 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı) 2359.81 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği) 2359.82 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Tekstil Terbiye) 2359.83 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Tesviyecilik) 2359.84 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Tornacılık) 2359.85 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Trikotaj) 2359.86 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri) 2359.87 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu) 2359.88 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari) 2359.89 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik) 2359.90 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri) 2359.91 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı) 2359.92 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı) 2359.93 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım) 2359.94 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (ahşap Karoserciliği) 2359.95 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı) 2359.96 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (anahtarcılık Ve Çilingirlik) 2359.97 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (avize İmalatçılığı) 2359.98 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı) 2359.99 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği) 2360.00 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (bobinajcılık) 2360.01 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (büro Makineleri Teknik Servisçiliği) 2360.02 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (cam Ürün İşlemeciliği) 2360.03 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (cam Ürün Üretimi) 2360.04 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye) 2360.05 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (çelik Yapılandırmacılığı) 2360.06 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (çiçek Düzenlemeciliği) 2360.07 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (deri İşlemeciliği) 2360.08 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) 2360.09 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (doğramacılık) 2360.10 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (dökümcülük) 2360.11 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü) 2360.12 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği) 2360.13 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı) 2360.14 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) 2360.15 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (iplikçilik) 2360.16 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanlığı) 2360.17 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (makine Ressamlığı) 2360.18 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Öncesi) 2360.19 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Sonrası) 2360.20 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı) 2360.21 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı) 2360.22 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı) 2360.23 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) 2360.24 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı) 2360.25 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (örmecilik) 2360.26 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) 2360.27 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (saat, Elektrikli Aletlerve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı) 2360.28 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (sanayi Makineleri Satış Elemanlığı) 2360.29 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (seramik Dekorlama) 2360.30 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (seramik Şekillendirme) 2360.31 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (servis Elemanlığı) 2360.32 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme) 2360.33 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği) 2360.34 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 2360.35 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı) 2360.36 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı) 2360.37 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (vargel-Planyacılık) 2360.38 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı) 2360.39 Profesyonel meslek mensupları
Diksiyon Eğitmeni 2360.40 Profesyonel meslek mensupları
Yabancı Dil Uzman Öğreticisi 2360.41 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Yabancı Dil) 2360.42 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Diğer) 2360.43 Profesyonel meslek mensupları
Usta Öğretici (Sebze ve Meyve İşleme) 2360.44 Profesyonel meslek mensupları
Belletici 2360.45 Profesyonel meslek mensupları
Hızlı Okuma Eğitmeni 2360.46 Profesyonel meslek mensupları
Bütçe Uzmanı 2411.01 Profesyonel meslek mensupları
Hesap Kontrolörü 2411.02 Profesyonel meslek mensupları
Hesap Uzmanı 2411.03 Profesyonel meslek mensupları
Kontrolör (Banka) 2411.04 Profesyonel meslek mensupları
Mali Denetçi 2411.05 Profesyonel meslek mensupları
Mali Kontrolör 2411.06 Profesyonel meslek mensupları
Mali Müşavir 2411.07 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebe Şefi 2411.08 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebeci 2411.09 Profesyonel meslek mensupları
Muhasip 2411.10 Profesyonel meslek mensupları
Murakıp (Muhasebe İşleri) 2411.11 Profesyonel meslek mensupları
Serbest Muhasebeci 2411.12 Profesyonel meslek mensupları
Yeminli Mali Müşavir 2411.13 Profesyonel meslek mensupları
Yönetim Muhasebecisi 2411.14 Profesyonel meslek mensupları
İç Kontrol Denetçisi (Banka) 2411.15 Profesyonel meslek mensupları
Gelirler Kontrolörü 2411.16 Profesyonel meslek mensupları
Gelirler Uzmanı 2411.17 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebe Standardı Uzmanı 2411.18 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı 2411.19 Profesyonel meslek mensupları
Maliyet Kontrol Koordinatörü 2411.20 Profesyonel meslek mensupları
İç Kontrolör Yardımcısı 2411.21 Profesyonel meslek mensupları
Maliyet Analiz Uzmanı 2411.22 Profesyonel meslek mensupları
Maliyet Analiz Bütçe Şefi 2411.23 Profesyonel meslek mensupları
Finansman Planlamacısı 2412.01 Profesyonel meslek mensupları
Finansman Sorumlusu 2412.02 Profesyonel meslek mensupları
Gayrimenkul Planlamacısı 2412.03 Profesyonel meslek mensupları
Risk Yönetim Uzmanı (Banka) 2412.04 Profesyonel meslek mensupları
Yatırım Danışmanı 2412.05 Profesyonel meslek mensupları
Hazine Uzmanı (Banka) 2412.06 Profesyonel meslek mensupları
Hazine Operasyon Uzmanı (Banka) 2412.07 Profesyonel meslek mensupları
Bono Analisti 2413.01 Profesyonel meslek mensupları
Finans Analisti 2413.02 Profesyonel meslek mensupları
Mali Analist 2413.03 Profesyonel meslek mensupları
Tahvil Analisti 2413.04 Profesyonel meslek mensupları
Yatırım Analisti 2413.05 Profesyonel meslek mensupları
Proje Finans Uzmanı 2413.06 Profesyonel meslek mensupları
Menkul Değerler Danışmanı 2413.07 Profesyonel meslek mensupları
Finansman Yöneticisi 2413.08 Profesyonel meslek mensupları
Finans Uzmanı 2413.09 Profesyonel meslek mensupları
Uluslararası Finans Uzmanı 2413.10 Profesyonel meslek mensupları
Yatırım Uzmanı 2413.11 Profesyonel meslek mensupları
Portföy Yöneticisi 2413.12 Profesyonel meslek mensupları
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 2413.13 Profesyonel meslek mensupları
Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı 2421.01 Profesyonel meslek mensupları
Organizasyon Ve Yöntem Analisti 2421.02 Profesyonel meslek mensupları
Yönetim Analisti 2421.03 Profesyonel meslek mensupları
Danışman (Müşavir) 2421.04 Profesyonel meslek mensupları
Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı 2421.05 Profesyonel meslek mensupları
KOBİ Danışmanı 2421.06 Profesyonel meslek mensupları
Girişimcilik Uzmanı 2421.07 Profesyonel meslek mensupları
İş İstihbarat Memuru 2422.01 Profesyonel meslek mensupları
İş Politikası Analisti 2422.02 Profesyonel meslek mensupları
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 2422.03 Profesyonel meslek mensupları
Denizcilik Uzmanı 2422.04 Profesyonel meslek mensupları
Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı 2422.06 Profesyonel meslek mensupları
İstihdam Uzmanı 2423.02 Profesyonel meslek mensupları
İş Analisti 2423.03 Profesyonel meslek mensupları
Kariyer Danışmanı 2423.04 Profesyonel meslek mensupları
Mesleğe Yöneltme Uzmanı 2423.05 Profesyonel meslek mensupları
Meslek Analizcisi 2423.06 Profesyonel meslek mensupları
Mesleki Rehberlik Danışmanı 2423.07 Profesyonel meslek mensupları
Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı 2423.08 Profesyonel meslek mensupları
Endüstri İlişkileri Uzmanı 2423.09 Profesyonel meslek mensupları
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 2423.10 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 2423.11 Profesyonel meslek mensupları
İş Geliştirme Uzmanı 2423.12 Profesyonel meslek mensupları
Uzman (Genel) 2423.13 Profesyonel meslek mensupları
Uzman Yardımcısı (Genel) 2423.14 Profesyonel meslek mensupları
Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı 2423.15 Profesyonel meslek mensupları
İş ve Meslek Danışmanı 2423.16 Profesyonel meslek mensupları
Eğitim Danışmanı 2423.17 Profesyonel meslek mensupları
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı 2423.18 Profesyonel meslek mensupları
İşe Alım Uzmanı 2423.19 Profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel İlişkiler Uzmanı 2423.20 Profesyonel meslek mensupları
Kariyer Psikolojik Danışmanı 2423.21 Profesyonel meslek mensupları
Başuzman 2423.22 Profesyonel meslek mensupları
Performans Uzmanı 2423.23 Profesyonel meslek mensupları
İşgücü Yetiştirme Uzmanı 2424.01 Profesyonel meslek mensupları
Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim 2424.02 Profesyonel meslek mensupları
İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu 2431.01 Profesyonel meslek mensupları
İlan Yazarı 2431.02 Profesyonel meslek mensupları
Pazar Araştırma Analisti 2431.03 Profesyonel meslek mensupları
Pazarlama Uzmanı 2431.04 Profesyonel meslek mensupları
Reklam Acentesi Yetkilisi 2431.05 Profesyonel meslek mensupları
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 2431.06 Profesyonel meslek mensupları
Reklamcı 2431.08 Profesyonel meslek mensupları
Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı 2431.09 Profesyonel meslek mensupları
Kurumsal İletişim Uzmanı 2431.10 Profesyonel meslek mensupları
Proje Satış Sorumlusu 2431.11 Profesyonel meslek mensupları
Basınla İlişkiler Görevlisi 2432.01 Profesyonel meslek mensupları
Halkla İlişkiler Görevlisi 2432.02 Profesyonel meslek mensupları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 2432.03 Profesyonel meslek mensupları
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 2432.04 Profesyonel meslek mensupları
Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri 2432.05 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Medya Uzmanı 2432.06 Profesyonel meslek mensupları
İletişim Danışmanı 2432.07 Profesyonel meslek mensupları
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 2433.01 Profesyonel meslek mensupları
İşitme Cihazları Satış Danışmanı 2433.02 Profesyonel meslek mensupları
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 2433.03 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Satış Temsilcisi 2433.04 Profesyonel meslek mensupları
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 2433.05 Profesyonel meslek mensupları
BT Satış Sorumlusu 2434.01 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Analisti (BT) 2511.01 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Çözümleyici 2511.02 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Tasarımcısı (Bt) 2511.03 Profesyonel meslek mensupları
BT Çözümleri Uzmanı 2511.04 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) 2511.05 Profesyonel meslek mensupları
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı 2511.06 Profesyonel meslek mensupları
Bilişim Sistemleri Mühendisi 2511.07 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Uzmanı/Danışmanı 2511.08 Profesyonel meslek mensupları
BT İş Analisti 2511.09 Profesyonel meslek mensupları
BT İş Analizi Elemanı 2511.10 Profesyonel meslek mensupları
Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim) 2511.11 Profesyonel meslek mensupları
Yazılım Mühendisi 2512.01 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Mühendisi 2512.02 Profesyonel meslek mensupları
Program Analisti 2512.03 Profesyonel meslek mensupları
Yazılım Tasarımcısı 2512.04 Profesyonel meslek mensupları
Yazılım Geliştiricisi 2512.05 Profesyonel meslek mensupları
Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar) 2513.01 Profesyonel meslek mensupları
Web Programcısı 2513.02 Profesyonel meslek mensupları
Animasyon Programcısı 2513.03 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Oyunları Programcısı 2513.04 Profesyonel meslek mensupları
İnternet Geliştiricisi 2513.05 Profesyonel meslek mensupları
Çoklu Ortam Programcısı 2513.06 Profesyonel meslek mensupları
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu 2513.07 Profesyonel meslek mensupları
Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 2513.08 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Programcısı 2514.01 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Programcısı 2514.02 Profesyonel meslek mensupları
Uygulama Programcısı 2514.03 Profesyonel meslek mensupları
Mikrodenetleyici Programcısı 2514.04 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi İşlem Destek Uzmanı 2514.05 Profesyonel meslek mensupları
Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı 2514.06 Profesyonel meslek mensupları
Bilişim Personeli 2514.07 Profesyonel meslek mensupları
Oyun Geliştirme Uzmanı 2514.08 Profesyonel meslek mensupları
Dijital Oyun Tasarımcısı 2514.09 Profesyonel meslek mensupları
Mikroişlem Tasarımcısı 2519.01 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Değerlendirmecisi 2519.02 Profesyonel meslek mensupları
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 2519.03 Profesyonel meslek mensupları
Yazılım Test Edicisi 2519.04 Profesyonel meslek mensupları
Sistem Test Edicisi 2519.05 Profesyonel meslek mensupları
Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim) 2519.06 Profesyonel meslek mensupları
Veri Tabanı Yöneticisi 2521.01 Profesyonel meslek mensupları
Veri Tabanı Analisti 2521.02 Profesyonel meslek mensupları
Ağ Veri Tabanı Yöneticisi 2521.03 Profesyonel meslek mensupları
Veri Tabanı Mimarı 2521.04 Profesyonel meslek mensupları
ETL Uzmanı/Danışmanı 2521.05 Profesyonel meslek mensupları
Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı 2521.06 Profesyonel meslek mensupları
Veri Bilimci 2521.07 Profesyonel meslek mensupları
İş Zekası Uzmanı/Danışmanı 2521.08 Profesyonel meslek mensupları
Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı 2521.09 Profesyonel meslek mensupları
Veri Mühendisi 2521.10 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Ağı Yöneticisi 2522.01 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 2522.02 Profesyonel meslek mensupları
Ağ Teknolojileri Uzmanı 2523.01 Profesyonel meslek mensupları
İletişim Analisti (Bilgisayar) 2523.02 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Ağı Analisti 2523.03 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi Güvenlik Denetmeni 2529.01 Profesyonel meslek mensupları
Enformasyon Teknolojileri Uzmanı 2529.02 Profesyonel meslek mensupları
Dijital Adli Tıp Uzmanı 2529.03 Profesyonel meslek mensupları
Güvenlik Uzmanı (BİT) 2529.04 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi Güvenlik Uzmanı 2529.05 Profesyonel meslek mensupları
İşletme Enformatiği Uzmanı 2529.06 Profesyonel meslek mensupları
Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı 2529.07 Profesyonel meslek mensupları
Adli Bilişim Mühendisi 2529.08 Profesyonel meslek mensupları
Siber Güvenlik Uzmanı 2529.09 Profesyonel meslek mensupları
Hukuk Müşaviri 2611.01 Profesyonel meslek mensupları
Avukat 2611.02 Profesyonel meslek mensupları
Dava Vekili 2611.03 Profesyonel meslek mensupları
Hukukçu (Genel) 2611.04 Profesyonel meslek mensupları
Savcı 2611.05 Profesyonel meslek mensupları
Hakim (Yargıç) 2612.01 Profesyonel meslek mensupları
Hukukçu (Hakim,avukat, Savcı Ve Noter Hariç) 2619.01 Profesyonel meslek mensupları
Noter 2619.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Arşivciler Ve Sorumluları 2621.01 Profesyonel meslek mensupları
Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu 2621.02 Profesyonel meslek mensupları
Arşivci 2621.03 Profesyonel meslek mensupları
Küratör 2621.04 Profesyonel meslek mensupları
Müze Araştırmacısı 2621.05 Profesyonel meslek mensupları
Sanat ve Kültür Yöneticisi 2621.06 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları 2622.01 Profesyonel meslek mensupları
Kütüphaneci 2622.02 Profesyonel meslek mensupları
Kitap Pataloğu 2622.03 Profesyonel meslek mensupları
Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri) 2622.04 Profesyonel meslek mensupları
Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri) 2622.05 Profesyonel meslek mensupları
Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri) 2622.06 Profesyonel meslek mensupları
Bilgi ve Belge Yöneticisi 2622.07 Profesyonel meslek mensupları
Ekonomist (İktisatçı) 2631.01 Profesyonel meslek mensupları
Ekonomist-Uzman 2631.02 Profesyonel meslek mensupları
Çalışma Ekonomisti 2631.03 Profesyonel meslek mensupları
Ekonometrist 2631.04 Profesyonel meslek mensupları
İşletmeci 2631.05 Profesyonel meslek mensupları
Kredi Analisti (Banka) 2631.07 Profesyonel meslek mensupları
Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti 2631.09 Profesyonel meslek mensupları
Antropolog 2632.01 Profesyonel meslek mensupları
Coğrafyacı 2632.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları 2632.03 Profesyonel meslek mensupları
Sosyolog 2632.04 Profesyonel meslek mensupları
Arkeolog 2632.05 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Antropolog 2632.06 Profesyonel meslek mensupları
Fiziki Antropolog 2632.07 Profesyonel meslek mensupları
Halk Bilimci (Folklor) 2632.08 Profesyonel meslek mensupları
Etnolog 2632.09 Profesyonel meslek mensupları
Fosil Bilimci (Paleontolojist) 2632.10 Profesyonel meslek mensupları
Hititolog 2632.11 Profesyonel meslek mensupları
İnsan ve Toplum Bilimcisi 2632.12 Profesyonel meslek mensupları
Siyaset Bilimci 2633.01 Profesyonel meslek mensupları
Tarihçi 2633.02 Profesyonel meslek mensupları
Sanat Tarihçisi 2633.03 Profesyonel meslek mensupları
Felsefeci 2633.04 Profesyonel meslek mensupları
Tarihçi (Yakın Dönem) 2633.05 Profesyonel meslek mensupları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı 2633.06 Profesyonel meslek mensupları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı 2633.07 Profesyonel meslek mensupları
Bilim Tarihçisi 2633.08 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog 2634.01 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Aile Mahkemeleri) 2634.02 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Çocuk Mahkemeleri) 2634.03 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri) 2634.04 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri) 2634.05 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Özel Eğitim Okulları) 2634.06 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Okul Öncesi Eğitim) 2634.07 Profesyonel meslek mensupları
Klinik Psikolog 2634.08 Profesyonel meslek mensupları
Psikolog (Diyaliz Merkezleri) 2634.09 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar 2635.01 Profesyonel meslek mensupları
Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi 2635.02 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Çalışma Uzmanı 2635.03 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Çalışmacı-Çocuk Islahevi 2635.04 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 2635.05 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Çalışmacı-Psikiyatri 2635.06 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Hizmet Uzmanı 2635.07 Profesyonel meslek mensupları
Psikolojik Danışman 2635.08 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) 2635.09 Profesyonel meslek mensupları
Koç 2635.10 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı 2635.11 Profesyonel meslek mensupları
İl Planlama Uzmanı 2635.12 Profesyonel meslek mensupları
Sosyal Güvenlik Uzmanı 2635.13 Profesyonel meslek mensupları
Aile Danışmanı 2635.14 Profesyonel meslek mensupları
Oyun Terapisti 2635.15 Profesyonel meslek mensupları
Madde Bağımlılığı Danışmanı 2635.16 Profesyonel meslek mensupları
Din Adamı 2636.01 Profesyonel meslek mensupları
Müftü 2636.02 Profesyonel meslek mensupları
Murakıp (Din İşleri) 2636.03 Profesyonel meslek mensupları
Din Görevlisi 2636.04 Profesyonel meslek mensupları
İmam 2636.05 Profesyonel meslek mensupları
Kuran Öğreticisi 2636.06 Profesyonel meslek mensupları
Vaiz 2636.07 Profesyonel meslek mensupları
İlahiyatçı 2636.08 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar 2641.01 Profesyonel meslek mensupları
Kitap Editörü 2641.02 Profesyonel meslek mensupları
Kitap Yayıncısı 2641.03 Profesyonel meslek mensupları
Müellif-Yazar 2641.04 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Yazar 2641.05 Profesyonel meslek mensupları
Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg 2641.06 Profesyonel meslek mensupları
Dramatik Metin Yazarı 2641.07 Profesyonel meslek mensupları
Deneme Yazarı 2641.08 Profesyonel meslek mensupları
İnteraktif Medya Yazarı 2641.09 Profesyonel meslek mensupları
Roman Yazarı 2641.10 Profesyonel meslek mensupları
Oyun Yazarı 2641.11 Profesyonel meslek mensupları
Şair 2641.12 Profesyonel meslek mensupları
Senaryo Yazarı 2641.13 Profesyonel meslek mensupları
Konuşma Metni Yazarı 2641.14 Profesyonel meslek mensupları
Reklam Yazarı 2641.15 Profesyonel meslek mensupları
Lektör 2641.16 Profesyonel meslek mensupları
Gazete Muhabiri 2642.01 Profesyonel meslek mensupları
Metin Yazarı 2642.02 Profesyonel meslek mensupları
Muhabir 2642.03 Profesyonel meslek mensupları
Radyo Ve Televizyon Muhabiri 2642.04 Profesyonel meslek mensupları
Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi) 2642.05 Profesyonel meslek mensupları
Gazeteci 2642.06 Profesyonel meslek mensupları
Editör-Gazete, Dergi Vb. 2642.07 Profesyonel meslek mensupları
Düzeltmen (Basın Yayın) 2642.08 Profesyonel meslek mensupları
Yazar (Gazete-Dergi) 2642.09 Profesyonel meslek mensupları
Televizyon Muhabiri 2642.10 Profesyonel meslek mensupları
İnternet Editörü 2642.11 Profesyonel meslek mensupları
Yazılı Basın Muhabiri 2642.12 Profesyonel meslek mensupları
Spor Yazarı 2642.13 Profesyonel meslek mensupları
Eleştirmen 2642.14 Profesyonel meslek mensupları
Asistan/Stajyer Muhabir 2642.15 Profesyonel meslek mensupları
Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) 2642.16 Profesyonel meslek mensupları
Haber Editörü 2642.17 Profesyonel meslek mensupları
Haber Redaktörü 2642.18 Profesyonel meslek mensupları
Okur Temsilcisi 2642.19 Profesyonel meslek mensupları
İnternet Medyası Uzmanı 2642.20 Profesyonel meslek mensupları
Dil Bilimci (Filolog) 2643.01 Profesyonel meslek mensupları
Mütercim 2643.02 Profesyonel meslek mensupları
Çevirmen/Tercüman 2643.03 Profesyonel meslek mensupları
Türkoloğ 2643.04 Profesyonel meslek mensupları
Seslendirme Çevirmeni 2643.05 Profesyonel meslek mensupları
İşaret Dili Çevirmeni 2643.06 Profesyonel meslek mensupları
El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı 2643.07 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Japonca) 2643.08 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Çince) 2643.09 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Arapça) 2643.10 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (İngilizce) 2643.11 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (İtalyanca) 2643.12 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Rusça) 2643.13 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (İspanyolca) 2643.14 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Fransızca) 2643.15 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Almanca) 2643.16 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Yunanca) 2643.17 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Macarca) 2643.18 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Bulgarca) 2643.19 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Hintçe) 2643.20 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Farsça) 2643.21 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Korece) 2643.22 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Latince) 2643.23 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Lehçe) 2643.24 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Osmanlıca) 2643.25 Profesyonel meslek mensupları
Tercüman (Hollandaca) 2643.26 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı) 2643.27 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı) 2643.28 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı) 2643.29 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı) 2643.30 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı) 2643.31 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı) 2643.32 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı) 2643.33 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı) 2643.34 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı) 2643.35 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı) 2643.36 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı) 2643.37 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı) 2643.38 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı) 2643.39 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı) 2643.40 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 2643.41 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı) 2643.42 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı) 2643.43 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı) 2643.44 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı) 2643.45 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı) 2643.46 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı) 2643.47 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı) 2643.48 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) 2643.49 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı) 2643.50 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı) 2643.51 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı) 2643.52 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı) 2643.53 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı) 2643.54 Profesyonel meslek mensupları
Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı) 2643.55 Profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Grafik Operatörü 2651.01 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar 2651.02 Profesyonel meslek mensupları
Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma 2651.03 Profesyonel meslek mensupları
Heykeltraş 2651.04 Profesyonel meslek mensupları
Karikatürist 2651.05 Profesyonel meslek mensupları
Reklam Ressamı 2651.06 Profesyonel meslek mensupları
Ressam 2651.07 Profesyonel meslek mensupları
Tablo Restorasyon Sanatkarı 2651.08 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Ressamı (Dekor Ressamı) 2651.09 Profesyonel meslek mensupları
Mahyacı 2651.10 Profesyonel meslek mensupları
Ebruzen 2651.11 Profesyonel meslek mensupları
Sedefkar 2651.12 Profesyonel meslek mensupları
Müzehhip/Tezhip Sanatçısı 2651.13 Profesyonel meslek mensupları
Minyatürcü 2651.14 Profesyonel meslek mensupları
Hattat 2651.15 Profesyonel meslek mensupları
Katı'an 2651.16 Profesyonel meslek mensupları
Kalemkar 2651.17 Profesyonel meslek mensupları
Seramik Sanatçısı 2651.18 Profesyonel meslek mensupları
Vitraycı 2651.19 Profesyonel meslek mensupları
Hakkak 2651.20 Profesyonel meslek mensupları
Mozaik Sanatçısı 2651.21 Profesyonel meslek mensupları
İndirmeci (Cam) 2651.22 Profesyonel meslek mensupları
Ressam (Kumlama) 2651.23 Profesyonel meslek mensupları
Filografi Sanatçısı 2651.24 Profesyonel meslek mensupları
Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı 2651.25 Profesyonel meslek mensupları
Edirnekari Sanatçısı 2651.26 Profesyonel meslek mensupları
Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı 2651.27 Profesyonel meslek mensupları
Cam Füzyoncu 2651.28 Profesyonel meslek mensupları
Konservatör/Restoratör 2651.29 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Kompozitörler 2652.01 Profesyonel meslek mensupları
Bestekar/kompozitör 2652.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları 2652.03 Profesyonel meslek mensupları
Enstrümancı (Müzik) 2652.04 Profesyonel meslek mensupları
Koro Şefi 2652.05 Profesyonel meslek mensupları
Orkestra Şefi 2652.06 Profesyonel meslek mensupları
Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra Parçaları Bestecisi) 2652.07 Profesyonel meslek mensupları
Ses Sanatkarı 2652.08 Profesyonel meslek mensupları
Opera Sanatçısı/Şarkıcısı 2652.09 Profesyonel meslek mensupları
Müzisyen 2652.10 Profesyonel meslek mensupları
Ney Sanatçısı (Neyzen) 2652.11 Profesyonel meslek mensupları
Piyanist 2652.12 Profesyonel meslek mensupları
Tuba Sanatçısı 2652.13 Profesyonel meslek mensupları
Trompet Sanatçısı 2652.14 Profesyonel meslek mensupları
Trombon Sanatçısı 2652.15 Profesyonel meslek mensupları
Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu) 2652.16 Profesyonel meslek mensupları
Obua Sanatçısı 2652.17 Profesyonel meslek mensupları
Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist) 2652.18 Profesyonel meslek mensupları
Korno Sanatçısı 2652.19 Profesyonel meslek mensupları
Viyola Sanatçısı 2652.20 Profesyonel meslek mensupları
Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi) 2652.21 Profesyonel meslek mensupları
Flüt Sanatçısı 2652.22 Profesyonel meslek mensupları
Kontrbas Sanatçısı 2652.23 Profesyonel meslek mensupları
Arp Sanatçısı 2652.24 Profesyonel meslek mensupları
Keman Sanatçısı (Kemancı) 2652.25 Profesyonel meslek mensupları
Gitar Sanatçısı (Gitarist) 2652.26 Profesyonel meslek mensupları
Fagot Sanatçısı (Fagotçu) 2652.27 Profesyonel meslek mensupları
Ud Sanatçısı (Udi) 2652.28 Profesyonel meslek mensupları
Mehter Sanatçısı 2652.29 Profesyonel meslek mensupları
Kanun Sanatçısı (Kanuni) 2652.30 Profesyonel meslek mensupları
Kemençe Sanatçısı (Kemençeci) 2652.31 Profesyonel meslek mensupları
Bağlama Sanatçısı 2652.32 Profesyonel meslek mensupları
Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist) 2652.33 Profesyonel meslek mensupları
Bando Şefi 2652.34 Profesyonel meslek mensupları
Davulcu 2652.35 Profesyonel meslek mensupları
Zurnacı 2652.36 Profesyonel meslek mensupları
Cümbüş Sanatçısı 2652.37 Profesyonel meslek mensupları
Türk Halk Müziği Sanatçısı 2652.38 Profesyonel meslek mensupları
Türk Sanat Müziği Sanatçısı 2652.39 Profesyonel meslek mensupları
Darbukacı 2652.40 Profesyonel meslek mensupları
Dans Sanatçısı/Dansçı 2653.01 Profesyonel meslek mensupları
Koreograf 2653.02 Profesyonel meslek mensupları
Bale Dansçısı 2653.03 Profesyonel meslek mensupları
Semazen 2653.04 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu 2653.05 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi) 2653.06 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi) 2653.07 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi) 2653.08 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi) 2653.09 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi) 2653.10 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi) 2653.11 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek Barları) 2653.12 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın Barları) 2653.13 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi) 2653.14 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi) 2653.15 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi) 2653.16 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi) 2653.17 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas) 2653.18 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi) 2653.19 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek Oyunları) 2653.20 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın Oyunları) 2653.21 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi) 2653.22 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi) 2653.23 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi) 2653.24 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi) 2653.25 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi) 2653.26 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi) 2653.27 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi) 2653.28 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi) 2653.29 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları) 2653.30 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay) 2653.31 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi) 2653.32 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi) 2653.33 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın Oyunları) 2653.34 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen) 2653.35 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi) 2653.36 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi) 2653.37 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi) 2653.38 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları) 2653.39 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları) 2653.40 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları) 2653.41 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi) 2653.42 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi) 2653.43 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi) 2653.44 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi) 2653.45 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi) 2653.46 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek Oyunları) 2653.47 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın Oyunları) 2653.48 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek Oyunları 2653.49 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın Oyunları 2653.50 Profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) 2653.51 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları 2654.01 Profesyonel meslek mensupları
Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör) 2654.02 Profesyonel meslek mensupları
Yapımcı-Sinema 2654.03 Profesyonel meslek mensupları
Yapımcı-Tiyatro 2654.04 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi 2654.05 Profesyonel meslek mensupları
Prodüksiyon Amiri 2654.06 Profesyonel meslek mensupları
Prodüksiyon Amir Yardımcısı 2654.07 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Yönetmeni 2654.08 Profesyonel meslek mensupları
Sinema Yönetmeni 2654.09 Profesyonel meslek mensupları
Işık Yönetmeni 2654.10 Profesyonel meslek mensupları
Yayın Şefi (Radyo) 2654.11 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Yönetmen (Radyo) 2654.12 Profesyonel meslek mensupları
Fotoğraf Yönetmeni (Sinema) 2654.13 Profesyonel meslek mensupları
Kurgu Yönetmeni 2654.14 Profesyonel meslek mensupları
Televizyon Program Yönetmeni 2654.15 Profesyonel meslek mensupları
Teknik Yönetmen (Televizyon) 2654.16 Profesyonel meslek mensupları
Haber Müdürü (Radyo-Televizyon) 2654.17 Profesyonel meslek mensupları
Editör (Radyo-Televizyon) 2654.18 Profesyonel meslek mensupları
Kısa Film Yapımcısı 2654.19 Profesyonel meslek mensupları
Prodüktör 2654.20 Profesyonel meslek mensupları
Yönetmen 2654.21 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Amiri 2654.22 Profesyonel meslek mensupları
Sahne Uzmanı 2654.23 Profesyonel meslek mensupları
Aktör (Oyuncu) 2655.01 Profesyonel meslek mensupları
Anlatıcı 2655.02 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 2655.03 Profesyonel meslek mensupları
Seslendirme Sanatçısı 2655.04 Profesyonel meslek mensupları
Tiyatro Oyuncusu 2655.05 Profesyonel meslek mensupları
Pandomim Oyuncusu 2655.06 Profesyonel meslek mensupları
Radyo Ve Televizyon Spikeri 2656.01 Profesyonel meslek mensupları
Takdimci 2656.02 Profesyonel meslek mensupları
Anons Görevlisi 2656.03 Profesyonel meslek mensupları
Diskjokey(DJ) 2656.04 Profesyonel meslek mensupları
Haber Spikeri 2656.05 Profesyonel meslek mensupları
Televizyon Habercisi ve Programcısı 2656.06 Profesyonel meslek mensupları
Karagöz Sanatçısı 2659.01 Profesyonel meslek mensupları
Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı 2659.02 Profesyonel meslek mensupları
Akrobat 2659.03 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları 2659.04 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Sirk Sanatçıları 2659.05 Profesyonel meslek mensupları
Palyaço 2659.06 Profesyonel meslek mensupları
Sihirbaz 2659.07 Profesyonel meslek mensupları
Trapezci 2659.08 Profesyonel meslek mensupları
Animatör-Eğlence Hizmetleri 2659.09 Profesyonel meslek mensupları
Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri 2659.10 Profesyonel meslek mensupları
Stand-up Komedyeni 2659.11 Profesyonel meslek mensupları
Vantrilok 2659.12 Profesyonel meslek mensupları
Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri 3111.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizik Teknisyeni 3111.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant (Gıda) 3111.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gıda Laboratuvar Elemanı 3111.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 3111.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant (Et) 3111.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Laboratuvarı Teknisyeni 3111.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/boya) 3111.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 3111.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 3111.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İstidlalci 3111.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknolojisi Teknisyeni 3111.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknikeri 3111.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi) 3111.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Korozyon) 3111.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Malzeme Depozit) 3111.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Petrol) 3111.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) 3111.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Yağlama Yağları Analizi) 3111.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Yakıt Test) 3111.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) 3111.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 3111.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı 3111.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Laboratuarcısı 3111.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çimento Test Elemanı 3111.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Waelz Prosesi Laboratuvar Görevlisi 3111.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numune Alma Elemanı 3111.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant (Alçı) 3111.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Beton Laboratuvar Test Elemanı 3111.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri 3112.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer İnşaat Teknisyenleri 3112.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnşaat Sürveyanı 3112.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 3112.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) 3112.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol Teknisyeni-İnşaat 3112.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama Teknisyeni/ Pvc Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 3112.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Alt Yapı Teknisyeni 3112.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 3112.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri 3112.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Beton Teknikeri 3112.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ulaştırma Teknikeri/ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri 3112.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ulaştırma Teknikeri 3112.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yalıtım Teknikeri 3112.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Laboratuvarı Teknisyeni 3112.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita ve Maden Ölçme Teknikeri 3112.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Teknisyeni 3112.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Yalıtım Teknisyeni 3112.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Yol Teknikeri 3112.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri 3112.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Trafik Arazi Teknisyeni 3112.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni 3112.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 3112.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni 3112.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı 3112.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tapu Kadastro Teknikeri 3112.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita Teknikeri 3112.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni 3112.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita ve Kadastro Teknikeri 3112.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kadastro Teknisyeni 3112.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita Teknisyeni 3112.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri 3112.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu 3112.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni 3112.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni 3112.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni 3112.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tapu Teknisyeni 3112.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni 3112.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı 3112.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Duvarcılığı Teknisyeni 3112.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Topoğraf Yardımcı Elemanı 3112.41 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri 3112.42 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Beton Tesis Şefi 3112.43 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni 3112.44 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Şenör 3112.45 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numarataj Elemanı 3112.46 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni 3112.47 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Elektrik Teknisyenleri 3113.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 3113.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj 3113.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) 3113.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Teknikeri 3113.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Teknisyeni 3113.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi 3113.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni 3113.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Teknisyeni 3113.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Makineleri Teknikeri 3113.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri 3113.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri 3113.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni 3113.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni 3113.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Zabiti (Gemi) 3113.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni 3113.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Sistemcisi 3113.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri 3113.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Tesisat Ustası 3113.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bobinaj Teknisyeni 3113.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Teknik Servis Şefi 3113.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 3113.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri 3113.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Makineleri Teknisyeni 3113.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 3113.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri 3113.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 3113.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı 3113.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı 3113.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu 3113.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İşletme Elektrik Bakım Ustası 3113.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 3113.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) 3113.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 3113.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni 3113.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü.. 3113.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü 3113.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri 3113.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri 3114.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 3114.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 3114.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Elektronik Teknisyenleri 3114.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Teknisyeni 3114.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıp Elektroniği Teknisyeni 3114.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 3114.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mikroteknoloji Teknisyeni 3114.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 3114.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 3114.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 3114.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radar Bakım Onarım Teknisyeni 3114.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Elektroniği Teknisyeni 3114.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 3114.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni 3114.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İşletme Elektronik Bakımcısı 3114.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni 3114.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Kontrol Teknisyeni 3114.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri 3114.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak-Gövde Motorcusu 3115.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Makine Teknisyenleri 3115.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Gövde Teknisyeni 3115.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni 3115.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Teknisyeni-Havacılık 3115.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Soğutma Sistemleri Teknisyeni 3115.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine 3115.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Teknolojisi Teknisyeni 3115.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Teknisyeni-Otomotiv 3115.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım) 3115.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarım Alet Ve Makineleri Teknikeri 3115.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 3115.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Teknikeri 3115.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 3115.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Makineleri Teknikeri 3115.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni 3115.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni 3115.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri Teknisyeni 3115.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 3115.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 3115.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 3115.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 3115.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 3115.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 3115.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Makineleri Teknisyeni 3115.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 3115.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 3115.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Montaj Teknisyeni 3115.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) 3115.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 3115.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 3115.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni 3115.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Donatımı Teknisyeni 3115.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telesiyej Teknisyeni 3115.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) 3115.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi İnşaatı Teknikeri 3115.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Makine Teknisyeni 3115.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Klima Sistemleri Teknisyeni 3115.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) 3115.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Makine Teknikeri 3115.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 3115.41 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mekanik Bakım Onarımcısı 3115.42 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni 3115.43 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni 3115.44 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 3115.45 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 3115.46 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/Kontrol Sistemleri Teknikeri 3115.47 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri Teknikeri 3115.48 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Makineleri İşletme Teknikeri 3115.49 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağır Vasıta Test Kontrolörü 3115.50 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sürveyan (Gemi) 3115.51 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri 3115.52 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 3115.53 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Gövde Motor Teknisyeni 3115.54 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) 3115.55 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri 3115.56 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
CNC Programcısı 3115.57 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
CNC Programcısı Yardımcısı 3115.58 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknisyeni 3115.59 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri 3115.60 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri 3115.61 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 3115.62 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi 3115.63 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Lpg Ekipmanları Kalite Kontrolorü 3115.64 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 3115.65 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numune Kontrolcüsü (Otomotiv) 3115.66 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Motor Test Teknisyeni 3115.67 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hidrotest Operatörü 3115.68 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 3115.69 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Ölçü Aletleri Teknikeri 3115.70 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri 3115.71 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 3115.72 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raylı Sistemler Makinistlik Teknikeri 3115.73 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 3115.74 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Kimya Teknisyenleri 3116.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Polimer Teknolojisi Teknikeri 3116.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fermantasyon Teknikeri 3116.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Lastik Teknikeri 3116.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yağ Teknikeri 3116.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boya Teknikeri 3116.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant-Boya 3116.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Plastik İşleme Teknisyeni 3116.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kozmetik Teknikeri 3116.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Plastik Teknikeri 3116.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sterilizasyon Teknisyeni 3116.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Lastik Üretim Teknisyeni 3116.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni 3116.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant (Tekstil) 3116.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Plastik Kalıp Teknisyeni 3116.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Lastik Teknisyeni 3116.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petrol Rafineri Teknisyeni 3116.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mermer İşleme Teknisyeni 3117.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları) 3117.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları 3117.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Maden Teknisyenleri 3117.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Metalurji Teknisyenleri 3117.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler 3117.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fiziki Metalurji Teknisyeni 3117.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Maden Teknisyeni 3117.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) 3117.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numuneci (Ham Petrol) 3117.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni 3117.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metalurji Teknisyeni 3117.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sondaj Teknikeri 3117.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Taş Ve Metal İşleme Teknikeri 3117.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mermer Teknikeri 3117.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Maden Teknikeri 3117.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Döküm Teknikeri 3117.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Döküm Teknisyeni (Metal) 3117.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi 3117.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Cevher Hazırlama Teknikeri 3117.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri 3117.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metalurji Malzeme Teknikeri 3117.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Metal) 3117.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tahribatsız Muayene Operatörü 3117.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tahribatsız Muayene Uzmanı 3117.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tahribatsız Muayene Sorumlusu 3117.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İzabe Teknisyeni 3117.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Isıl İşlem Teknisyeni 3117.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 3117.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tahribatlı Muayene Operatörü 3117.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numuneci (Maden Ocağı) 3117.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hammadde Teknisyeni 3117.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu 3117.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aydınlatma Teknik Ressamı 3118.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Teknik Ressamlar 3118.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Teknik Ressamı 3118.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Harita Teknik Ressamı 3118.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İmalat Çizeri 3118.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı 3118.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mimari Teknik Ressam 3118.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Teknik Ressam 3118.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Ressamı 3118.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri 3118.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Konstrüktör 3118.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mimari Yapı Teknik Ressamı 3118.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Statik Yapı Teknik Ressamı 3118.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çelik Yapı Teknik Ressamı 3118.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Ressamı Teknisyeni 3118.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) 3118.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yat İnşa Teknisyeni 3118.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Alçı Model Kalıp Teknisyeni 3119.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Mühendislik Teknisyenleri 3119.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni 3119.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İstihsal Teknisyeni 3119.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni 3119.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni 3119.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalıpçılık Teknikeri 3119.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kaynak Teknikeri 3119.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metal İşleri Teknikeri 3119.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Örme Teknikeri 3119.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Teknikeri 3119.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Baskı Teknikeri 3119.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metal İşleri Teknisyeni 3119.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halı Ve Kilim Teknikeri 3119.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni 3119.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 3119.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metal Teknolojisi Teknisyeni 3119.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 3119.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mekatronik Teknikeri 3119.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mekatronik Teknisyeni 3119.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni 3119.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sualtı Teknikeri 3119.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni 3119.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Terbiye Teknisyeni 3119.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Teknolojisi Teknisyeni 3119.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tasarım Uygulama Teknisyeni 3119.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi 3119.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni 3119.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 3119.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 3119.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni 3119.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı 3119.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seramik Teknisyeni 3119.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Tasarım Teknisyeni 3119.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çini İşlemeciliği Teknikeri 3119.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Geleneksel El Sanatları Teknikeri 3119.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seramik Teknikeri 3119.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri 3119.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 3119.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 3119.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seramik ve Cam Teknikeri 3119.41 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni 3119.42 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 3119.43 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni 3119.44 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri 3119.45 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni 3119.46 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni 3119.47 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
El Dokuma Teknisyeni 3119.48 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çini Teknisyeni 3119.49 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Etüdü Memuru 3119.50 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaa Teknisyeni 3119.51 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaacılık Teknikeri 3119.52 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı 3119.53 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaacılık Teknikeri-Tipo Baskı 3119.54 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı 3119.55 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi 3119.56 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı 3119.57 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Baskı Sonrası Birim Sorumlusu 3119.58 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni 3119.59 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çorap Moda Tasarım Teknikeri 3119.60 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kaynak Teknisyeni 3119.61 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metal Doğrama Teknisyeni 3119.62 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Örme Desen Programcısı 3119.63 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) 3119.64 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
El ve Makine Nakış Teknisyeni 3119.65 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Enerji Verimliliği Uzmanı 3119.66 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Posta Hizmetleri Meslek Elemanı 3119.67 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kaynak İnspektörü 3119.68 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Geoteknik Teknikeri 3119.69 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ofset Baskı Birim Sorumlusu 3119.70 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu 3119.71 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Yapım Teknisyeni 3119.72 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni 3119.73 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Flekso Baskı Birim Sorumlusu 3119.74 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu 3119.75 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni 3119.76 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dokuma Operatörü/Teknisyeni 3119.77 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Başteknisyen 3119.78 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni 3119.79 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni 3119.80 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Teknik Hizmet Personeli 3119.81 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri 3119.82 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık Ve Sondajcılık) 3121.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tesis Sorumlusu (Maden) 3121.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri ( Maden) 3121.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Örme Şefi 3122.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Entegre Sistem Şefi 3122.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ayakkabı Üretimi Teknisyeni 3122.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 3122.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri 3122.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü 3122.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 3122.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 3122.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı) 3122.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım) 3122.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) 3122.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 3122.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 3122.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) 3122.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 3122.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) 3122.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) 3122.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) 3122.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) 3122.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı) 3122.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dokuma Sorumlusu 3122.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) 3122.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) 3122.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 3122.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Süt Kabul Ustabaşı 3122.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hamurhane Formeni (Bisküvi) 3122.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) 3122.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (İçki İmalatı) 3122.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Tamir Havuzu Ustası 3122.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3122.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 3122.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 3122.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 3122.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çimento Üretim Sorumlusu 3122.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri - İmalat 3122.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) 3122.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) 3122.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 3122.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Boyacısı/Teknisyeni 3122.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Numune Takip İşçisi 3122.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnşaat Kalfası (Genel) 3123.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) 3123.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yol Çavuşu (Demiryolu) 3123.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) 3123.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri - İnşaat 3123.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Şantiye Şefi-İnşaat 3123.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri 3131.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü 3131.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi 3131.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Kazan İşletme Operatörü 3131.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hidroelektrik Santral Operatörü 3131.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım) 3131.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcısı 3131.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Türbin İşletme Operatörü 3131.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı 3131.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni 3131.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi 3131.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyogaz Sistemleri Elemanı 3131.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyogaz Sistemleri Ustası 3131.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyogaz Sistemleri Sorumlusu 3131.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası 3131.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu 3131.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rüzgâr Güç Sistemi Ustası 3131.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rüzgâr Güç Sistemi Sorumlusu 3131.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletme Operatörü 3131.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Değirmen Bakımcısı 3131.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı 3131.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü 3131.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Elektrik Bakımcısı 3131.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Kazan Bakımcısı 3131.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Kül Cüruf İşletme Operatörü 3131.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü 3131.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Lavarcısı 3131.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Su Tasfiyecisi 3131.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Türbin Bakımcısı 3131.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi)) 3131.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı 3131.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü 3131.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni 3131.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Saha Operatörü 3131.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Termik Santral Kumanda Operatörü 3131.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3132.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çöp Fırını Operatörü 3132.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gaz Kompresör Operatörü 3132.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri) 3132.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kumanda Tablosu Operatörü 3132.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) 3132.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pompa İstasyonu Operatörü (Petrol Ve Doğal Gaz Hariç) 3132.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sabit Kompresör Operatörü 3132.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Su Pompası Operatörü 3132.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atıksu Pompa Operatörü 3132.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atıksu Arıtma Operatörü 3132.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker) 3132.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gaz Sıvılaştırma Fabrikası Operatörü 3133.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü 3133.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimyasal Filtreleme Ve Ayırma Teçhizatı Operatörü 3133.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimyasal Isı İşleme Tesisi Operatörü 3133.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimyasal İşlem Teknisyeni 3133.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörü 3133.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü 3133.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Proses Teknisyeni 3133.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kimya Proses Elemanı 3133.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri 3134.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Petrol Rafine İşçileri 3134.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) 3134.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrolör (Petrol Rafinesi) 3134.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) 3134.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Parafin Tesisi Operatörü 3134.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petrol-Gaz Üretim Operatörü 3134.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pompacı (Petrol Rafinesi) 3134.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi 3134.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) 3134.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ham Petrol Muamelecisi 3134.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petrokimya Üretim Elemanı 3134.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petro-Kimya Teknisyeni 3134.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Petrokimya Kontrol Elemanı 3134.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Fırın Kumanda Operatörü 3135.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ark Ocağı Sorumlusu 3135.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ark Ocağı Operatörü 3135.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Konverter Operatör Sorumlusu 3135.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Konverter Operatörü 3135.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sürekli Döküm Ustası 3135.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sürekli Döküm İşçisi 3135.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İzabeci 3135.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) 3135.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam) 3139.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kağıt Teknikeri 3139.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomatik Kumanda Teknisyeni 3139.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni 3139.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni 3139.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 3139.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 3139.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) 3139.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gıda Teknikeri 3139.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni 3139.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gıda Teknolojisi Teknikeri 3139.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deri İşleme Teknisyeni 3139.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni 3139.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 3139.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Saraciye Üretim Teknisyeni 3139.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Robot Programcısı 3139.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 3139.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gıda Kontrol Elemanı 3139.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri 3139.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı 3139.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Otomasyon Sistemleri Programcısı 3139.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 3139.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kalite Kontrol Sorumlusu 3139.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kumaş Test Elemanı 3139.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni 3141.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyokimya Teknikeri 3141.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri 3142.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Su Ürünleri Teknisyeni 3142.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Su Ürünleri Teknikeri 3142.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Süt Ve Ürünleri Teknikeri 3142.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İpek Böceği Teknikeri 3142.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bağcılık Teknikeri 3142.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seracılık Teknikeri 3142.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tohumculuk Teknikeri 3142.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri 3142.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Un Üretim Teknikeri 3142.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Arıcılık Teknikeri 3142.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri 3142.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri 3142.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Besicilik Teknikeri 3142.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 3142.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Antepfıstığı Teknikeri 3142.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mantar Teknikeri 3142.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri 3142.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fidan Yetiştirme Teknikeri 3142.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Peyzaj Teknikeri 3142.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sebze Üretim Teknikeri 3142.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sulama Teknikeri 3142.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri 3142.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri 3142.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri 3142.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Balık Yetiştirme Teknikeri 3142.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bitki Koruma Teknikeri 3142.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri 3142.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri 3142.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ziraat Teknisyeni 3142.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ziraat Teknikeri 3142.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Organik Tarım Teknikeri 3142.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bitkisel Üretim Teknikeri 3142.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zeytin Endüstri (Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri 3142.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zeytin Endüstri Teknikeri 3142.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zeytin İşleme Teknisyeni 3142.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri 3142.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı 3142.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri 3142.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği /Seracılık Ve Süs Bitkileri Meslek Elemanı 3142.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı 3142.41 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Süt Hayvancılığı Teknikeri 3142.42 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Besin Teknolojisi Teknisyeni 3142.43 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri 3142.44 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çay Teknolojisi Teknisyeni 3142.45 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri 3142.46 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Süt İşleme Teknisyeni 3142.47 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri 3142.48 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri 3142.49 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü 3142.50 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hububat İşleme Teknisyeni 3142.51 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri 3142.52 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarım Teknikeri 3142.53 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarla Bitkileri Teknikeri 3142.54 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bahçecilik Teknisyeni 3142.55 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri 3142.56 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı 3142.57 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarımsal Laboratuvar Teknikeri 3142.58 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri 3142.59 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri 3142.60 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarla Bitkileri Teknisyeni 3142.61 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hayvan Yetiştiricisi 3142.62 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Orman Teknikeri 3143.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağaç İşleri Teknikeri 3143.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağaç İşleri Teknisyeni 3143.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Baş Makine Zabiti 3151.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Makine Zabiti 3151.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Makine Kontrolörü-Deniz 3151.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni 3151.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarama Uzmanı (Kaptan) 3151.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Makine Enspektörü 3151.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni 3151.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kompresörcü (Gemi) 3151.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denizcilik Teknisyeni 3151.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tren Ferisi Makinisti 3151.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Yağcısı 3151.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 3151.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti 3151.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti 3151.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dok Kaptanı 3152.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları 3152.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı) 3152.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Süvarisi (Deniz) 3152.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Süvarisi (İç Sularda) 3152.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kılavuz Kaptan-Gemi 3152.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seyir Zabiti 3152.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri 3152.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uzakyol Güverte Zabiti 3152.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kaptan (Uzakyol) 3152.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bot Kaptanı 3152.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yakın Yol Güverte Zabiti 3152.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Su Aracı Sürücüsü 3152.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tren Ferisi Kaptanı 3152.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Yönetimi Teknisyeni/Vardiya Zabiti 3152.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Romorkör Kaptanı 3152.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti 3152.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yat Kaptanı 3152.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uzakyol Birinci Zabiti 3152.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Feribot Kaptanı 3152.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pilot 3153.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seyrüseferci 3153.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Balon Pilotu 3153.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçuş Öğretmeni 3153.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu 3153.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Helikopter Pilotu 3153.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu 3153.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hava Trafik Kontrolörü-Radar 3154.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hava Trafik Kontrolörü-Kule 3154.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uçuş Performans Ve Planlama Kontrolörü 3154.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
AFTN Memuru 3154.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hava Trafik Baş Kontrolörü 3154.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
AIM Memuru 3154.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı 3155.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni 3211.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hemodiyaliz Teknisyeni 3211.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni) 3211.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoterapist 3211.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 3211.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoterapi Teknikeri 3211.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diyaliz Teknikeri 3211.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi) 3211.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik 3211.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Perfüzyon Teknikeri 3211.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Diş) 3211.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyoloji Teknisyeni (Taş Kırma) 3211.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Bilgisayarlı Tomografi ) 3211.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Mamografi) 3211.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Mr) 3211.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre) 3211.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Anjiografi Teknisyeni 3211.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni 3211.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ekokardiyografi Teknisyeni 3211.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektrokardiyografi (Ekg) Teknisyeni 3211.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Holter Elektrokardiyografi Teknisyeni 3211.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Polisomnografi/Uyku Teknisyeni 3211.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3211.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 3211.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 3211.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni 3211.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknisyeni 3211.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni 3211.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) 3211.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nükleer Tıp Teknikeri 3211.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri 3211.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 3212.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Laboratuar Teknikeri 3212.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Patoloji Laboratuvar Teknikeri 3212.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laboratuvar Teknikeri 3212.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni 3212.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Eczacı Kalfası 3213.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Eczane Hizmetleri Teknikeri 3213.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protezcisi 3214.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Teknisyeni 3214.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Teknikeri 3214.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pedodonti Diş Protez Teknikeri 3214.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni 3214.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Ortez ve Protez Teknikeri 3214.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İşitme Cihazları Uygulayıcı 3214.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez İmalat İşçisi Ve Tamircisi 3214.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni 3214.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Suni Diş İmal İşçisi 3214.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Kolecisi 3214.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Modelajcısı 3214.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Tesfiyecisi 3214.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Frezecisi 3214.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Döküm Kumlamacısı 3214.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Cad-Cam Operatörü 3214.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Protez Yardımcı Personeli 3214.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hemşire Yardımcısı 3221.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yardımcı Ebe/Geleneksel Ebe 3222.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 3230.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Veterinerlerle İlgili Personel 3240.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Veteriner Yardımcısı 3240.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Veteriner Sağlık Teknisyeni 3240.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 3240.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hayvan Sağlığı Teknisyeni 3240.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Diş İle İlgili Personel 3251.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 3251.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Sağlığı Eğitmeni 3251.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 3251.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3251.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) 3251.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Klinik Kodlayıcı 3252.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sağlık Bilgi Elemanı 3252.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Kayıt Analisti 3252.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Kayıt Süpervizörü 3252.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Kayıt Elemanı 3252.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Kayıt Teknisyeni 3252.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri 3252.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Köy Sağlık Çalışanı 3253.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Toplum Sağlığı Çalışanı 3253.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Toplum Sağlığı Geliştiricisi 3253.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Toplum Sağlığı Yardımcı Elemanı 3253.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sağlık Eğitimcisi 3253.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İlk Yardım Eğitmeni 3253.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gözlükçü-Optik 3254.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Optisyen 3254.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masaj Terapisti 3255.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektroterapist 3255.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hidroterapi Teknikeri 3255.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri) 3255.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizik Tedavi Teknikeri 3255.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizyoterapist Yardımcısı 3255.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fizyoterapi Teknikeri 3255.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronörofizyoloji Teknikeri 3256.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri 3256.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ameliyathane Teknisyeni 3256.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Güvenlik Denetçisi 3257.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 3257.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Egzos Emisyon Ölçüm Ustası 3257.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri 3257.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 3257.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sıtma Sürveyan İşçisi 3257.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çevre Sağlığı Teknisyeni 3257.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri 3257.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) 3257.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 3257.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Sağlık Personeli(Çevre Sağlığı Teknisyeni) 3257.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 3257.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri 3258.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Acil Tıp Teknisyeni 3258.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Odyometri Sağlık Teknikeri 3259.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Sağlık Personeli 3259.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Anestezi Teknisyeni 3259.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Anestezi Teknikeri 3259.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 3259.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı 3259.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sağlık Teknisyen Yardımcısı 3259.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu 3311.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Döviz Alım Satım Aracısı (Broker) 3311.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Para Ve Sermaye Yönetimi /Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı 3311.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kambiyocu 3311.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Emtia Borsası Meslek Elemanı 3311.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Borsa Ve Finans Meslek Elemanı 3311.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Finans Hizmetleri Elemanı 3311.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kredilendirme Görevlisi 3312.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mortgage Görevlisi 3312.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muhasebe Yardımcı Elemanı 3313.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Maliye Meslek Elemanı 3313.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri 3314.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mezatçı 3315.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muhammin 3315.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigorta Eksperi 3315.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza) 3315.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Nümismat 3315.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 3315.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Başkeşifçi (Gemi) 3315.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 3315.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 3321.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elementer Sigorta Temsilcisi 3321.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 3321.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigortacılık Meslek Elemanı 3321.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sigorta Aracısı 3321.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bireysel Emeklilik Aracısı 3321.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fabrika Satış Temsilcisi 3322.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ticari Reprezant 3322.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pazarlamacı 3322.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı 3322.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satış Temsilcisi / Plasiyer 3322.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı 3322.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pazarlamacı (Kuruyemiş) 3322.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bayi Temsilcisi (Gıda) 3322.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Uluslararası Satış Elemanı 3322.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pazarlamacı (Çorap) 3322.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satış Sonrası Hizmet Personeli 3322.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pazarlama Sorumlusu 3322.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ürün Uzmanı 3322.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mubayaacı 3323.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satın Alma Sorumlusu 3323.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satın Alma Görevlisi 3323.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satın Alma Şefi 3323.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satın Alma Uzmanı 3323.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş) 3323.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zeytin Alıcısı/Meydancı 3323.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük Müşaviri 3331.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dış Ticaret Uzmanı 3331.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İthalat-İhracat Sorumlusu 3331.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük İşletme Meslek Elemanı 3331.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük Müşavir Yardımcısı 3331.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük Stajyeri 3331.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dış Ticaret Meslek Elemanı 3331.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dış Ticaret Şefi 3331.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 3331.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Düğün Düzenleyicisi 3332.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Konferans Düzenleyicisi 3332.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Organizasyon Sorumlusu 3332.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu 3332.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tarım Aracısı 3333.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 3334.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 3334.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Antikacı 3339.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Marka Patent Satış Elemanı 3339.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Patent Müşaviri 3339.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel 3339.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç) 3339.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İlan Ve Reklam Satıcısı 3339.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İşletme Yönetimi Meslek Elemanı 3339.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete) 3339.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Reklam Koordinatörü (Gazete) 3339.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Menajer (Spor) 3339.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrat Sorumlusu 3339.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satış Koordinatörü (İnşaat) 3339.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kamuoyu Araştırmacısı 3339.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda) 3339.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tur Operatörü 3339.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Marka İletişimi Meslek Elemanı 3339.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gençlik Lideri 3339.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Doküman Kontrol Sorumlusu 3339.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete) 3339.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telgraf Telem Şefi 3341.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Büro Nezaretçisi 3341.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Büro Nezaretçileri 3341.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Şef-Kamu Kuruluşları 3341.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çağrı Merkezi Yöneticisi 3341.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi 3341.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bölge Kontrolörü (Demiryolu) 3341.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İdari İşler Uzmanı 3341.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vardiya Amiri (Genel) 3341.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Çağrı Merkezi Takım Lideri 3341.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İşe Alım Personeli 3341.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yurt Yönetim Memuru 3341.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İdari İşler Şefi 3341.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Birim Sorumlusu 3341.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnsan Kaynakları Şefi 3341.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hukuk Sekreteri 3342.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı 3343.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 3343.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mahalli İdareler Meslek Elemanı 3343.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Bilimler Meslek Elemanı 3343.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Raportör 3343.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yönetici Sekreter / Asistan 3343.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Sekreter 3344.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter 3344.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Sekreter-Poliklinik 3344.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Sekreter-Laboratuvar 3344.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Sekreter-Ameliyathane 3344.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tıbbi Sekreter-Klinik 3344.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Hekimi Sekreteri 3344.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı 3344.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük Memuru 3351.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gümrük Kontrolörü 3351.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pasaport Kontrol Memuru 3351.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vergi Memuru 3352.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vergi Denetmeni 3352.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Yardımlar Memuru 3353.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı 3353.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3353.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ruhsat Memuru 3354.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pasaport Ve Lisans Takip Memuru 3354.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dedektif 3355.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı 3359.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denetçi-Kamu 3359.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Denetçi (Kamu) 3359.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denetçi Yardımcısı 3359.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrolör (Diğer) 3359.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrolör Yardımcısı (Diğer) 3359.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denetmen 3359.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denetmen Yardımcısı 3359.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Denetçi 3359.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kontrolör (kooperatif) 3359.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fiyat Kontrolörü (Gıda) 3359.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zabıta Memuru 3359.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Müfettiş 3359.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Müfettiş Yardımcısı 3359.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yerel Yönetimler Meslek Elemanı 3359.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Marka Uzmanı 3359.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Patent Uzmanı 3359.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Denetçi (Özel Sektör) 3359.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Baş Müfettiş 3359.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Araştırmacı 3359.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Büro Memuru (Hukuk) 3411.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İstihbarat Memuru 3411.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Adalet Meslek Elemanı 3411.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dava Takip Memuru 3411.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mübaşir 3411.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İcra Memuru 3411.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Noter Başkatibi 3411.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Noter Katibi 3411.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zabıt Katibi 3411.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İcra Katibi 3411.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ev İdaresi Meslek Elemanı 3412.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kooperatifçilik Meslek Elemanı 3412.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü 3412.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı 3412.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı 3412.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı 3412.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni 3412.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Din Görevlileri 3413.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Müezzin-Kayyım 3413.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Sporcular Ve İlgili Personel 3421.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Genel Kaptan-Spor 3421.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Jokey 3421.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Profesyonel Sporcu 3421.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Futbolcu 3421.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybolcu 3421.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hentbolcu 3421.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Basketbolcu 3421.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halterci 3421.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüzücü 3421.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atıcı 3421.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekvandocu 3421.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Güreşçi 3421.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atlet 3421.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Jimnastikci 3421.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kareteci 3421.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boksör 3421.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atlı Cirit Sporcusu 3421.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Golf Sporcusu 3421.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Budokai-do Sporcusu 3421.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aikido Sporcusu 3421.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Wushu Sporcusu 3421.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masa Tenisi Sporcusu 3421.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Judocu 3421.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kick Boks Sporcusu 3421.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muay Thai Sporcusu 3421.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bocce Sporcusu 3421.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kültür Fizik Eğitimcisi 3422.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Antrenör 3422.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Spor Hakemi 3422.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Teknik Direktör 3422.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Futbol Antrenörü 3422.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybol Antrenörü 3422.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hentbol Antrönörü 3422.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Basketbol Antrenörü 3422.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halter Antrenörü 3422.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüzme Antrenörü 3422.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atıcılık Antrenörü 3422.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tekvando Antrenörü 3422.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Güreş Antrenörü 3422.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atletizmantrenörü (atma) 3422.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Jimnastik Antrenörü 3422.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Karete Antrönörü 3422.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kondisyoner 3422.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boks Antrenörü 3422.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halk Oyunları Antrenörü 3422.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Buz Pateni Eğitmeni 3422.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kayak Eğitmeni 3422.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tenis Eğitmeni 3422.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sportif Eğitim Uzmanı 3422.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atletizm Antrenörü (Atlama) 3422.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Atletizm Antrenörü (Koşu) 3422.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Futbol Hakemi (Orta Hakem) 3422.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masa Tenisi Baş Hakemi 3422.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masa Tenisi Yardımcı Hakemi 3422.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masa Tenisi Hakemi 3422.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satranç Hakemi 3422.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Buz Pateni Hakemi 3422.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satranç Antrenörü 3422.32 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem) 3422.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem) 3422.34 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Okçuluk Hakemi 3422.35 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Satranç Eğitmeni 3422.36 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybol Baş Hakemi 3422.37 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybol Çizgi Hakemi 3422.38 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybol Yardımcı Hakemi 3422.39 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Voleybol Yazı Hakemi 3422.40 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tenis Antrenörü 3422.41 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüzme Eğitmeni 3422.42 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sörf Eğitmeni 3422.43 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bisiklet Antrenörü 3422.44 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tenis Çizgi Hakemi 3422.45 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Budokai-Do Antrenörü 3422.46 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Budokai-Do Hakemi 3422.47 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aikido Antrenörü 3422.48 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aikido Hakemi 3422.49 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
At Start Görevlisi 3422.50 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Wushu Antrenörü 3422.51 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Wushu Hakemi 3422.52 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gençlik ve Spor Uzmanı 3422.53 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilardo Eğitmeni 3422.54 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Masa Tenisi Antrenörü 3422.55 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Okçuluk Antrenörü 3422.56 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Spor Uzmanı 3422.57 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Golf Eğitmeni 3422.58 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Golf Antrenörü 3422.59 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Golf Hakemi 3422.60 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Judo Antrenörü 3422.61 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kick Boks Antrenörü 3422.62 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kick Boks Hakemi 3422.63 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muay Thai Antrenörü 3422.64 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muay Thai Hakemi 3422.65 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Badminton Antrenörü 3422.66 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT) 3422.67 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pilates Eğitmeni 3422.68 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Spor Bilimcisi 3422.69 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Spor Yöneticisi 3422.70 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Eskrim Antrenörü 3422.71 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Zeka Oyunları Eğitmeni 3422.72 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü 3422.73 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Snovbord (Snowboard) Eğitmeni 3423.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rekreasyon Uzmanı 3423.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Binicilik Eğitmeni 3423.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yelken Eğitmeni 3423.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 3423.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dalış Eğitmeni 3423.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Step-Aerobik Eğitmeni 3423.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Rekreasyon Eğitmeni 3423.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yoga Eğitmeni 3423.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar 3431.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğrafçı 3431.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Foto Muhabiri 3431.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğrafçı-Portre 3431.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğrafçı-Ticari Resimler 3431.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri 3431.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğraf Çekimci 3431.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları) 3431.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni 3431.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğraf Sanatçısı 3431.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Fotoğraf ve video çekimcisi 3431.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Tezyinat Dekoratörü 3432.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü 3432.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Tasarımcı (Dekor) 3432.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 3432.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 3432.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri 3432.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni 3432.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 3432.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dekoratör (Tiyatro) 3432.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni 3432.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri 3432.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dekor Teknikeri 3432.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapı Dekorasyon Teknisyeni 3432.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri 3432.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Halı Desinatörü 3432.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni 3432.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Mekân Teknik Ressamı 3432.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri 3432.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve yerleştirme Sorumlusu 3432.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Vitrin Düzenleme Elemanı 3432.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri 3433.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Restorasyon Teknisyeni 3433.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Restorasyoncu 3433.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Post Doldurucu-Tahnitçi 3433.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mimari Restorasyon Teknikeri 3433.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aşçıbaşı 3434.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mutfak Şefi 3434.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kahvaltı Şefi 3434.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı 3434.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aşçıbaşı Yardımcısı 3434.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni 3435.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Görsel Efekt Uzmanı 3435.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yüzey Süslemecisi 3435.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni 3435.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deri Konfeksiyon Teknikeri 3435.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deri Teknolojisi Teknikeri 3435.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Plastik Sanatlar Teknisyeni 3435.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yapma Bebek Teknisyeni 3435.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Cast direktörü 3435.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı 3435.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 3435.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı 3435.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) 3435.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı 3435.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 3435.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dövmeci 3435.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deri Aksesuarları Teknisyeni 3435.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri 3435.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni 3435.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Figüran 3435.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Işık Asistanı 3435.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Işıkçı 3435.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Suflör 3435.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kondüvit 3435.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Dublör 3435.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri 3511.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Bilgisayar Operatörü 3511.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilişim Uzmanı 3511.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 3511.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka) 3511.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 3511.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 3511.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sistem İşletme Sorumlusu 3511.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sistem İşletmeni 3511.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 3512.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 3512.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Teknisyeni 3512.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Program Teknisyeni 3512.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Veri Tabanı Programcısı 3512.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yazılım Destek Uzmanı 3512.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3512.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 3512.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 3512.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 3512.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 3512.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 3512.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri 3512.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Mobil Teknolojileri Teknikeri 3512.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağ Teknolojileri Elemanı 3513.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri 3513.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgi İşlem Destek Elemanı 3513.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 3513.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) 3513.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sistem ve Ağ Uzmanı 3513.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Bulut Bilişim Uzmanı 3513.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
E-Ticaret Meslek Elemanı 3514.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Web Programcılığı Teknisyeni 3514.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Web Sitesi Yöneticisi 3514.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi 3514.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Youtuber 3514.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Ses Cihazları Operatörleri 3521.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kameraman 3521.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kameraman Yardımcısı 3521.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo Ve Televizyon Stüdyo Cihazları Operatörleri 3521.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ses Kayıt Cihazları Operatörü 3521.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri 3521.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Film Yapım Teknikeri 3521.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sesçi 3521.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
AIS Memuru 3521.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri 3521.10 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri 3521.11 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
İcat Ve Neşriyat Uzmanı 3521.12 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü 3521.13 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Ses Yayın Cihazları Operatörü 3521.14 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sinema Makinisti 3521.15 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo - Tv Teknisyeni 3521.16 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo-Tv Verici Teknisyeni 3521.17 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Boom Operatörü 3521.18 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Şaryo Operatörü 3521.19 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Promter Operatörü 3521.20 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Montajcı (Kurgucu) 3521.21 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni 3521.22 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telgrafçı 3521.23 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Diğer Telsiz Ve Telgraf Operatörleri 3521.24 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni 3521.25 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo Televizyon Teknik Yapım - Yayın Teknisyeni 3521.26 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri 3521.27 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
KJ Operatörü 3521.28 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Resim Seçici 3521.29 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Server Operatörü 3521.30 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
CCTV Operatörü 3521.31 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Haber Kameramanı 3521.33 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni 3522.01 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 3522.02 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Haberleşme Servisi Nezaretçisi 3522.03 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telsiz Operatörü-Gemi 3522.04 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telsiz Operatörü-Uçak 3522.05 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telsiz-Telefon Operatörü 3522.06 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Deniz Trafik Operatörü 3522.07 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti) 3522.08 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Elektronik Haberleşme Teknisyeni 3522.09 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 4110.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 4110.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Genel) 4110.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Büro Memurları 4110.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Abone İşleri Memuru 4110.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Nüfus Memuru 4110.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Memur (Okul) 4110.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Yönetimi Elemanı 4110.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İdari Büro Görevlisi 4110.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İdari Destek Görevlisi 4110.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Steno Sekreter 4120.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sekreter 4120.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ticaret Sekreteri 4120.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sekreter (Order Taker) 4120.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Daktilograf 4131.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar 4131.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Steno Daktilograf 4131.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Teletaypistler 4131.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Teleks Operatörü 4131.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Teletaypist 4131.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 4132.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri 4132.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kart Delme Makinesi Operatörü 4132.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü 4132.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Veri Giriş Kontrol İşletmeni 4132.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 4132.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Barkodcu 4132.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 4132.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 4132.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Veri Giriş Elemanı 4132.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü 4132.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü 4132.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri 4132.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka) 4211.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Satış Destek Uzmanı (Banka) 4211.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müşteri Temsilcisi (banka) 4211.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka) 4211.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 4211.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Gişe Memuru-Ptt 4211.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Veznedar-Banka 4211.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Veznedar-Otel 4211.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bankacılık Meslek Elemanı 4211.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Banka Gişe Yetkilisi 4211.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Pazarlama Yetkilisi (Banka) 4211.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 4211.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Portföy Elemanı (banka) 4211.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Mutemet 4211.14 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sayman 4211.15 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Direkt Satış Uzmanı (Banka) 4211.16 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 4211.17 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yönetmen (Banka) 4211.18 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yönetmen Yardımcısı (Banka) 4211.19 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Servis Yetkilisi (Banka) 4211.20 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Servis Görevlisi (Banka) 4211.21 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Döviz Alım Satım Elemanı 4211.22 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka) 4211.23 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bahisçi (Spor) 4212.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Krupiye 4212.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İkrazatçı (Borç Para Veren) 4213.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bağış Toplama Elemanı 4214.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 4214.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yardım Tahsilatçısı 4214.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Seyahat İşletmecisi 4221.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı 4221.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 4221.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Operasyon Elemanı (Turizm) 4221.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Rezervasyon Elemanı (Havayolu) 4221.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 4221.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Turizm Danışma Elemanı 4221.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı 4221.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları 4222.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 4222.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Aktivasyon Görevlisi 4222.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) 4222.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Çağrı Merkezi Elemanı 4222.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Haberleşme) 4223.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Telefon Santral Operatörü 4223.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Telefon Santral Operatörü (Otel) 4223.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İtfaiye Santral Memuru 4223.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Rezervasyon Görevlisi-Otel 4224.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ön Büro Şefi (Otel) 4224.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 4224.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Rezervasyon Elemanı 4224.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ön Kasa Elemanı 4224.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Resepsiyon Şefi 4224.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Rezervasyon Şefi 4224.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müracaat Görevlisi 4225.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Danışma Şefi (Bel Captain) 4225.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Danışma Görevlisi-Otel 4225.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) 4226.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer) 4226.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Anketör 4227.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hasta Danışmanı 4229.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 4229.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Danışma Memuru 4229.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 4229.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı 4229.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Otomotiv Servis Danışmanı 4229.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 4229.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hasta Hakları Sorumlusu 4229.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Maliyet Hesabı) 4311.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Muhasebeciler 4311.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Görevlisi (Otel) 4311.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Maliyet Kontrolörü (Cost Control) 4311.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 4311.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ön Muhasebeci 4311.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Meslek Elemanı 4311.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 4311.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Medikal Muhasebe Elemanı 4311.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı 4311.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Yetkili Yardımcısı 4311.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Yetkilisi 4311.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Muhasebe Uzmanı 4311.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 4311.14 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sigorta Memuru 4312.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Maliye) 4312.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İstatistik Büro Elemanı 4312.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kooperatif Büro Elemanı 4312.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Ücret Hesaplama) 4313.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tahakkuk Memuru 4313.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Malzemeci (Spor) 4321.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Depo Sorumlusu 4321.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tartı Büro Elemanı/Kantarcı 4321.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm) 4321.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Stok Kayıt) 4321.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambar Sorumlusu 4321.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Stok Memurları 4321.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tesellüm Görevlisi (Otel) 4321.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambarcı (Tersane) 4321.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane) 4321.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni 4321.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambar Şefi 4321.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kumanyacı 4321.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambarcı (Otomotiv) 4321.14 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambar/Depo Görevlisi 4321.15 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi 4321.16 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) 4321.17 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Emanet Memuru 4321.18 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Takip Analisti 4321.19 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Operasyon Elemanı 4321.20 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Operasyon Sorumlusu 4321.21 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Uzmanı 4321.22 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Meslek Elemanı 4321.23 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı 4321.24 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Lojistik Elemanı 4321.25 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (İdari İşler) 4321.26 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Emanet Görevlisi 4321.27 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ambarcı (Tekstil) 4321.28 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kapı/Kantar Görevlisi 4321.29 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ölçü Tespit Elemanı 4321.30 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 4321.31 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Depocu (Giyim Üretim) 4321.32 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yediemin 4321.33 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Stok Kontrol Uzmanı 4321.34 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Taşınır Kayıt Yetkilisi 4321.35 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Taşınır Kontrol Yetkilisi 4321.36 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Malzeme Planlama Elemanı 4322.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Üretim Planlama Memuru 4322.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 4322.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) 4322.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Planlama Şefi 4322.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yol Kısım Şefi (Demiryolu) 4323.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yol Şube Şefi (Demiryolu) 4323.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) 4323.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Gemi Memuru 4323.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Deniz Trafik Kontrolörü 4323.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 4323.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi 4323.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Apron Amiri 4323.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Apron Memuru 4323.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bagaj Memuru 4323.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Demiryolu Servis Nezaretçisi 4323.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri 4323.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer 4323.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ebis Kontrolörü 4323.14 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ekip Tahsis Memuru-Havayolları 4323.15 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 4323.16 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kabin Amiri 4323.17 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Karayolu Taşıma Nezaretçisi 4323.18 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kayıp Eşya Memuru 4323.19 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Klerens Ve İstatistik Memuru 4323.20 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Meydan Kriter Uzmanı 4323.21 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ramp Kontrol Memuru 4323.22 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tren Hareket Memuru 4323.23 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçak Tahsis Memuru 4323.24 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçuş Bilgi Memuru 4323.25 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi 4323.26 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçuş Hareket Memuru 4323.27 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi 4323.28 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yer Hostesi 4323.29 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı 4323.30 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı 4323.31 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tren Şefi 4323.32 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) 4323.33 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Konteynır Terminal Şefi 4323.34 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Servis Şefi 4323.35 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Demiryolu Trafik Kontrolörü 4323.36 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Başformeni 4323.37 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Formeni 4323.38 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 4323.39 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Baş Puantörü 4323.40 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Ticaret Tarife Şefi 4323.41 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Şefi 4323.42 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Liman Terminal Şefi 4323.43 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tren Kontrolörü 4323.44 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) 4323.45 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) 4323.46 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Başrepartitör (Demiryolu) 4323.47 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 4323.48 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kargo Takip Görevlisi 4323.49 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Dış Ticaret) 4323.50 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Ordino Memuru 4323.51 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sevkiyat Görevlisi 4323.52 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İstasyon Şefi-Demiryolu 4323.53 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Genel Performans Şefi 4323.54 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Araç Filo Sorumlusu 4323.55 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Araç Yükleme Operatörü 4323.56 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Depo Sevkiyat Sorumlusu 4323.57 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü 4323.58 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu 4323.59 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Deniz Operasyon Sorumlusu 4323.60 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Survey ve Belgelendirme Uzmanı 4323.61 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Terminal/İskele Görevlisi 4323.62 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Terminal/İskele Sorumlusu 4323.63 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Gişe Operasyonları Uzmanı 4323.64 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı 4323.65 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Yakıt Birim Yöneticisi 4323.66 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Terminal Bölge Sorumlusu 4323.67 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İstasyon Operasyon İşçisi 4323.68 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı 4411.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı 4411.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Posta Şefi 4412.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 4412.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Diğer Posta Dağıtım Görevlileri 4412.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Posta Ayırım Memuru 4412.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Posta Servis Nezaretçisi 4412.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Kodlama Memuru-Bilgisayar 4413.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Musahhih 4413.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Arzuhalci 4414.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Arşiv Destek Elemanı 4415.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon) 4415.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Dosyalama Memuru 4415.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Büro Memuru (Personel) 4416.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 4416.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Puantör 4416.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müşteri Temsilcisi 4419.01 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 4419.02 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu) 4419.03 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Proje Yazma Elemanı 4419.04 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 4419.05 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 4419.06 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Araç Kabul Görevlisi 4419.07 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Satış Destek Personeli 4419.08 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 4419.09 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Sözleşmeli Personel 4419.10 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Geçici Personel 4419.11 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Grafik Desen Çizimi Elemanı 4419.12 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 4419.13 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Baş Kamarot (Gemi) 5111.01 Hizmet ve satış elemanları
Kamarot 5111.02 Hizmet ve satış elemanları
Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren 5111.03 Hizmet ve satış elemanları
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 5111.04 Hizmet ve satış elemanları
Uçak Kabin Memuru 5111.05 Hizmet ve satış elemanları
Yat Elemanı 5111.06 Hizmet ve satış elemanları
Otobüs Muavini 5112.01 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Nakliye Kondüktörleri 5112.02 Hizmet ve satış elemanları
Kondüktör-Demiryolu 5112.03 Hizmet ve satış elemanları
Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi 5112.04 Hizmet ve satış elemanları
Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) 5112.05 Hizmet ve satış elemanları
Bagaj Kondüktörü 5112.06 Hizmet ve satış elemanları
Servis Rehberi (Okul) 5112.07 Hizmet ve satış elemanları
Turist Rehberi 5113.02 Hizmet ve satış elemanları
Transfer Elemanı-Turizm 5113.04 Hizmet ve satış elemanları
Alan Kılavuzu 5113.05 Hizmet ve satış elemanları
Gıda Teknolojisi Teknisyeni 5120.01 Hizmet ve satış elemanları
İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı 5120.02 Hizmet ve satış elemanları
Aşçı (Özel Hizmet) 5120.03 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Aşçılar 5120.04 Hizmet ve satış elemanları
Gemi Aşçısı 5120.05 Hizmet ve satış elemanları
Sıcak Mutfak Aşçısı 5120.06 Hizmet ve satış elemanları
Soğuk Mutfak Aşçısı 5120.07 Hizmet ve satış elemanları
Tabldot Aşçısı 5120.08 Hizmet ve satış elemanları
Soğuk Mezeci 5120.09 Hizmet ve satış elemanları
Aşçı 5120.10 Hizmet ve satış elemanları
Salatacı (Salata Ustası) 5120.11 Hizmet ve satış elemanları
Alakart Aşçısı 5120.12 Hizmet ve satış elemanları
Aşçı (Yöresel Mutfak) 5120.13 Hizmet ve satış elemanları
Kebap Ustası 5120.14 Hizmet ve satış elemanları
Cağ Kebap Ustası 5120.20 Hizmet ve satış elemanları
Aşçı Yardımcısı 5120.22 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 5131.01 Hizmet ve satış elemanları
Garson (Servis Elemanı) 5131.02 Hizmet ve satış elemanları
Garson (Şarap Servisi) 5131.03 Hizmet ve satış elemanları
Kantin Garsonu 5131.04 Hizmet ve satış elemanları
Şef Garson 5131.05 Hizmet ve satış elemanları
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 5131.06 Hizmet ve satış elemanları
Çay Servis Elemanı (Askıcı) 5131.07 Hizmet ve satış elemanları
Kantin Görevlisi 5131.08 Hizmet ve satış elemanları
Patenli Garson 5131.09 Hizmet ve satış elemanları
Servis Komisi 5131.10 Hizmet ve satış elemanları
Restoran Kaptanı 5131.11 Hizmet ve satış elemanları
Restoran Karşılama Hostesi 5131.12 Hizmet ve satış elemanları
Barmen-Barmaid 5132.01 Hizmet ve satış elemanları
Bar Kaptanı (Otel) 5132.02 Hizmet ve satış elemanları
Bar Servis Elemanı 5132.03 Hizmet ve satış elemanları
Mini Barcı (Otel) 5132.04 Hizmet ve satış elemanları
Bar Görevlisi 5132.05 Hizmet ve satış elemanları
Bar Şefi 5132.06 Hizmet ve satış elemanları
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 5141.01 Hizmet ve satış elemanları
Bayan Kuaförü 5141.02 Hizmet ve satış elemanları
Saç Analisti 5141.03 Hizmet ve satış elemanları
Föncü (Kuaför Elemanı) 5141.04 Hizmet ve satış elemanları
Kuaför 5141.05 Hizmet ve satış elemanları
Saç Bakım Ve Yapımcısı 5141.06 Hizmet ve satış elemanları
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama Teknikleri Uygulayıcısı 5141.07 Hizmet ve satış elemanları
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı 5141.08 Hizmet ve satış elemanları
Masaj Uygula 5142.01 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler 5142.02 Hizmet ve satış elemanları
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 5142.03 Hizmet ve satış elemanları
Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo 5142.04 Hizmet ve satış elemanları
Manikürcü-Pedikürcü 5142.05 Hizmet ve satış elemanları
Keseci(Tellak) 5142.06 Hizmet ve satış elemanları
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 5142.07 Hizmet ve satış elemanları
Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 5142.08 Hizmet ve satış elemanları
Makyöz-Makyör 5142.09 Hizmet ve satış elemanları
Dermokozmetik Uzmanı 5142.10 Hizmet ve satış elemanları
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı 5142.11 Hizmet ve satış elemanları
Makyaj Elemanı 5142.12 Hizmet ve satış elemanları
Ağdacı 5142.13 Hizmet ve satış elemanları
Masaj Uygulayıcısı/Masör 5142.14 Hizmet ve satış elemanları
Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor) 5142.15 Hizmet ve satış elemanları
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 5142.16 Hizmet ve satış elemanları
Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı 5142.17 Hizmet ve satış elemanları
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 5142.18 Hizmet ve satış elemanları
Masör-Masöz 5142.19 Hizmet ve satış elemanları
Yüz ve Vücut Masajcısı 5142.20 Hizmet ve satış elemanları
Kese ve Köpük Masörü 5142.21 Hizmet ve satış elemanları
Temel Makyaj Elemanı 5142.22 Hizmet ve satış elemanları
Cilt Bakım Elemanı 5142.23 Hizmet ve satış elemanları
Protez Tırnak Uygulayıcısı 5142.24 Hizmet ve satış elemanları
Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı 5142.25 Hizmet ve satış elemanları
Keseci(Natır) 5142.26 Hizmet ve satış elemanları
Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı 5142.27 Hizmet ve satış elemanları
Epilasyon Uzmanı 5142.28 Hizmet ve satış elemanları
Stadyum Görevlisi 5151.01 Hizmet ve satış elemanları
Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) 5151.02 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri 5151.03 Hizmet ve satış elemanları
Kat Şefi ( Floor Supervisior) 5151.04 Hizmet ve satış elemanları
Temizlik Şefi 5151.05 Hizmet ve satış elemanları
Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) 5151.06 Hizmet ve satış elemanları
Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) 5151.07 Hizmet ve satış elemanları
İşletmelerde Hijyen Görevlisi 5151.08 Hizmet ve satış elemanları
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 5151.09 Hizmet ve satış elemanları
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 5151.10 Hizmet ve satış elemanları
Yatakhaneci 5151.11 Hizmet ve satış elemanları
Çamaşırhane Şefi 5151.12 Hizmet ve satış elemanları
Lojman Sorumlusu 5151.13 Hizmet ve satış elemanları
Genel Alan Sorumlusu 5151.14 Hizmet ve satış elemanları
Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi 5151.15 Hizmet ve satış elemanları
Kahya (Özel Hizmet Hariç) 5152.01 Hizmet ve satış elemanları
Kahya (Özel Hizmet) 5152.02 Hizmet ve satış elemanları
Uşak 5152.03 Hizmet ve satış elemanları
Bina Bakımcısı 5153.01 Hizmet ve satış elemanları
Apartman İdarecisi 5153.02 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Bina Bakıcıları 5153.03 Hizmet ve satış elemanları
Hizmet İşçisi-Cami 5153.04 Hizmet ve satış elemanları
Kapıcı-Kaloriferci 5153.05 Hizmet ve satış elemanları
Konut Hizmetleri Görevlisi 5153.06 Hizmet ve satış elemanları
Kapıcı 5153.07 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) 5153.08 Hizmet ve satış elemanları
Astrolog 5161.01 Hizmet ve satış elemanları
Falcı 5161.02 Hizmet ve satış elemanları
Fizyonomist 5161.03 Hizmet ve satış elemanları
Medyum 5161.04 Hizmet ve satış elemanları
Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) 5161.05 Hizmet ve satış elemanları
Refakatçi (Kişisel Yardımcı) 5162.01 Hizmet ve satış elemanları
Konuk Asistanı/Butler (Otel) 5162.02 Hizmet ve satış elemanları
Gassal (Ölü Yıkayan) 5163.01 Hizmet ve satış elemanları
Cenaze Levazımatcısı 5163.02 Hizmet ve satış elemanları
Mezarlık Görevlisi 5163.03 Hizmet ve satış elemanları
At Antrenörü 5164.01 Hizmet ve satış elemanları
Yunus Eğitmeni 5164.02 Hizmet ve satış elemanları
Yunus Eğitmen Yardımcısı 5164.03 Hizmet ve satış elemanları
Veterinerlik Hizmetleri İşçisi 5164.04 Hizmet ve satış elemanları
Köpek Eğitmeni 5164.05 Hizmet ve satış elemanları
Fok Eğitmeni 5164.06 Hizmet ve satış elemanları
Evcil Hayvan Kuaförü 5164.07 Hizmet ve satış elemanları
Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni 5164.08 Hizmet ve satış elemanları
İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 5165.01 Hizmet ve satış elemanları
Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 5165.02 Hizmet ve satış elemanları
Direksiyon Eğitmeni 5165.03 Hizmet ve satış elemanları
Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu) 5165.04 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) 5169.01 Hizmet ve satış elemanları
Fuaye Elemanı 5169.02 Hizmet ve satış elemanları
Büfeci 5211.01 Hizmet ve satış elemanları
Pazarcı 5211.02 Hizmet ve satış elemanları
Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı 5212.02 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) 5212.03 Hizmet ve satış elemanları
Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda) 5212.04 Hizmet ve satış elemanları
Zahireci 5221.01 Hizmet ve satış elemanları
Manifaturacı 5221.02 Hizmet ve satış elemanları
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi 5221.03 Hizmet ve satış elemanları
Manav 5221.04 Hizmet ve satış elemanları
Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret 5221.05 Hizmet ve satış elemanları
Mobilyacı 5221.06 Hizmet ve satış elemanları
Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı 5221.07 Hizmet ve satış elemanları
Kırtasiyeci 5221.08 Hizmet ve satış elemanları
Saatçi 5221.09 Hizmet ve satış elemanları
Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı) 5221.10 Hizmet ve satış elemanları
Bakkal 5221.11 Hizmet ve satış elemanları
Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi 5221.12 Hizmet ve satış elemanları
Hırdavatçı 5221.13 Hizmet ve satış elemanları
Perdeci-İşletme Sahibi 5221.14 Hizmet ve satış elemanları
Kuruyemişçi 5221.15 Hizmet ve satış elemanları
Turşucu 5221.16 Hizmet ve satış elemanları
Hurdacı(Dükkan Sahibi) 5221.17 Hizmet ve satış elemanları
Oyuncakçı-Satış 5221.18 Hizmet ve satış elemanları
Aktar (Baharatçı) 5221.19 Hizmet ve satış elemanları
Sakatatçı 5221.20 Hizmet ve satış elemanları
Kuyumcu 5221.21 Hizmet ve satış elemanları
Ev Eksenli Çalışan 5221.22 Hizmet ve satış elemanları
Sahaf 5221.23 Hizmet ve satış elemanları
Tuhafiyeci 5221.25 Hizmet ve satış elemanları
Zirai Ürünler Satıcısı 5221.26 Hizmet ve satış elemanları
Kantin ve Açık Alan İşletmecisi 5221.27 Hizmet ve satış elemanları
Börekçi-Dükkan Sahibi 5221.28 Hizmet ve satış elemanları
Kahvehane/kıraathane İşletmecisi 5221.29 Hizmet ve satış elemanları
Dondurmacı 5221.30 Hizmet ve satış elemanları
Reyon Şefi 5222.01 Hizmet ve satış elemanları
Satış Pazarlama Şefi 5222.02 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Hırdavat/el Aletleri) 5222.04 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri) 5222.05 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Ahşap Malzemeler) 5222.06 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj) 5222.07 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Beyaz Eşya) 5222.08 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri) 5222.09 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Seramik Ürünler) 5222.10 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri) 5222.11 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri) 5222.12 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Banyo-Batarya) 5222.13 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Yer Döşemeleri) 5222.14 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) 5222.15 Hizmet ve satış elemanları
Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri) 5222.16 Hizmet ve satış elemanları
Mağaza Sorumlusu/şefi 5222.17 Hizmet ve satış elemanları
Ahşap Malzemeler Satış Elemanı 5223.01 Hizmet ve satış elemanları
Av Malzemeleri Satış Elemanı 5223.02 Hizmet ve satış elemanları
Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı 5223.03 Hizmet ve satış elemanları
Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı 5223.04 Hizmet ve satış elemanları
Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı 5223.05 Hizmet ve satış elemanları
Bayrak / Flama Satış Elemanı 5223.06 Hizmet ve satış elemanları
Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı 5223.07 Hizmet ve satış elemanları
Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı 5223.08 Hizmet ve satış elemanları
Bilgisayar Satış Elemanı 5223.09 Hizmet ve satış elemanları
Boya Satış Elemanı 5223.10 Hizmet ve satış elemanları
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 5223.11 Hizmet ve satış elemanları
Çanta Satış Elemanı 5223.12 Hizmet ve satış elemanları
Çiçek Düzenleyicisi 5223.13 Hizmet ve satış elemanları
Çiçek Satış Elemanı 5223.14 Hizmet ve satış elemanları
Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 5223.15 Hizmet ve satış elemanları
Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı 5223.16 Hizmet ve satış elemanları
Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı 5223.17 Hizmet ve satış elemanları
Dondurma Satış Elemanı 5223.18 Hizmet ve satış elemanları
Ekmek Satış Elemanı 5223.19 Hizmet ve satış elemanları
El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı 5223.20 Hizmet ve satış elemanları
Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı 5223.21 Hizmet ve satış elemanları
Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı 5223.22 Hizmet ve satış elemanları
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 5223.23 Hizmet ve satış elemanları
Fotokopi Makinesi Satış Elemanı 5223.24 Hizmet ve satış elemanları
Gelinlik Satıcısı 5223.25 Hizmet ve satış elemanları
Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı 5223.26 Hizmet ve satış elemanları
Gömlek Satış Elemanı 5223.27 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı 5223.28 Hizmet ve satış elemanları
Hac Malzemeleri Satış Elemanı 5223.29 Hizmet ve satış elemanları
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 5223.30 Hizmet ve satış elemanları
Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı 5223.31 Hizmet ve satış elemanları
İç Giyim Satış Elemanı 5223.32 Hizmet ve satış elemanları
İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı 5223.33 Hizmet ve satış elemanları
İş Kıyafetleri Satış Elemanı 5223.34 Hizmet ve satış elemanları
Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı 5223.35 Hizmet ve satış elemanları
Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı 5223.36 Hizmet ve satış elemanları
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 5223.37 Hizmet ve satış elemanları
Kömür Satış Elemanı 5223.38 Hizmet ve satış elemanları
Kumaş Satış Elemanı 5223.39 Hizmet ve satış elemanları
Kuruyemiş Satış Elemanı 5223.40 Hizmet ve satış elemanları
Madeni Yağ Satış Elemanı 5223.41 Hizmet ve satış elemanları
Meyve Ve Sebze Satış Elemanı 5223.42 Hizmet ve satış elemanları
Mobilya Satış Elemanı 5223.43 Hizmet ve satış elemanları
Modül-Kart Satış Elemanı 5223.44 Hizmet ve satış elemanları
Motosiklet Satış Elemanı 5223.45 Hizmet ve satış elemanları
Müzik Aletleri Satış Elemanı 5223.46 Hizmet ve satış elemanları
Orman Ürünleri Satış Elemanı 5223.47 Hizmet ve satış elemanları
Oto Aksesuarları Satış Elemanı 5223.48 Hizmet ve satış elemanları
Zirai Ürünler Satış Elemanı 5223.49 Hizmet ve satış elemanları
Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 5223.50 Hizmet ve satış elemanları
Oto Satış Elemanı 5223.51 Hizmet ve satış elemanları
Oto Yedek Parça Satış Elemanı 5223.52 Hizmet ve satış elemanları
Oyuncak Satış Elemanı 5223.53 Hizmet ve satış elemanları
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 5223.54 Hizmet ve satış elemanları
Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı 5223.55 Hizmet ve satış elemanları
Pişmaniye Satış Elemanı 5223.56 Hizmet ve satış elemanları
Restoran Programı Satış Elemanı 5223.57 Hizmet ve satış elemanları
Reyon Görevlisi 5223.58 Hizmet ve satış elemanları
Saat Satış Elemanı 5223.59 Hizmet ve satış elemanları
Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı 5223.60 Hizmet ve satış elemanları
Sanayi Makineleri Satış Elemanı 5223.61 Hizmet ve satış elemanları
Satış Elemanı (Perakende) 5223.62 Hizmet ve satış elemanları
Satış Danışmanı (Çelik Kapı) 5223.63 Hizmet ve satış elemanları
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 5223.64 Hizmet ve satış elemanları
Hamile Giyim Satış Elemanı 5223.65 Hizmet ve satış elemanları
Parfümeri Satış Elemanı 5223.66 Hizmet ve satış elemanları
Spor Kıyafetleri Satış Elemanı 5223.67 Hizmet ve satış elemanları
Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı 5223.68 Hizmet ve satış elemanları
Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı 5223.69 Hizmet ve satış elemanları
Şapka Satış Elemanı 5223.70 Hizmet ve satış elemanları
Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı 5223.71 Hizmet ve satış elemanları
Şekerleme Satış Elemanı 5223.72 Hizmet ve satış elemanları
Pastane Ürünleri Satış Elemanı 5223.73 Hizmet ve satış elemanları
Tıbbi Araçlar Satış Elemanı 5223.74 Hizmet ve satış elemanları
Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı 5223.75 Hizmet ve satış elemanları
Yer Döşemeleri Satış Elemanı 5223.76 Hizmet ve satış elemanları
Yumurta Satış Elemanı 5223.77 Hizmet ve satış elemanları
Züccaciye Satış Elemanı 5223.78 Hizmet ve satış elemanları
Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) 5223.79 Hizmet ve satış elemanları
Satış Elemanı (Toptan) 5223.80 Hizmet ve satış elemanları
Tarım Ürünleri Satış Elemanı 5223.81 Hizmet ve satış elemanları
Gümüş Eşya Satış Elemanı 5223.82 Hizmet ve satış elemanları
Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı 5223.83 Hizmet ve satış elemanları
Simit Satış Elemanı 5223.84 Hizmet ve satış elemanları
Satış Görevlisi 5223.85 Hizmet ve satış elemanları
Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı 5223.86 Hizmet ve satış elemanları
Fantezi Ürünleri Satış Elemanı 5223.87 Hizmet ve satış elemanları
Davetiye Satış Elemanı 5223.88 Hizmet ve satış elemanları
Seramik Satış Elemanı 5223.89 Hizmet ve satış elemanları
Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) 5223.90 Hizmet ve satış elemanları
Eczane İşçisi 5223.91 Hizmet ve satış elemanları
Market Elemanı 5223.92 Hizmet ve satış elemanları
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 5230.01 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Kasadarlar 5230.02 Hizmet ve satış elemanları
Kasa Sorumlusu/Şefi 5230.03 Hizmet ve satış elemanları
Kasiyer 5230.04 Hizmet ve satış elemanları
Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu) 5230.05 Hizmet ve satış elemanları
Bilet Satış Elemanı (Uçak) 5230.06 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) 5241.01 Hizmet ve satış elemanları
Manken 5241.02 Hizmet ve satış elemanları
Canlı Model 5241.03 Hizmet ve satış elemanları
Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi) 5242.01 Hizmet ve satış elemanları
Kongre Ve Fuar Hostesi 5242.02 Hizmet ve satış elemanları
Satış Reklamcısı (Demonstratör) 5242.03 Hizmet ve satış elemanları
Satış Danışmanı / Uzmanı 5242.04 Hizmet ve satış elemanları
Promosyon Ürünleri Satış Elemanı 5242.05 Hizmet ve satış elemanları
Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı 5242.06 Hizmet ve satış elemanları
Satış Destek Elemanı (Mörş) 5242.07 Hizmet ve satış elemanları
Mücevherat Satış Temsilcisi 5242.08 Hizmet ve satış elemanları
Yazılım Satış Uzmanı 5242.09 Hizmet ve satış elemanları
Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı 5242.10 Hizmet ve satış elemanları
Kredi Kartı Pazarlama Elemanı 5242.11 Hizmet ve satış elemanları
Halı Açıcı 5242.12 Hizmet ve satış elemanları
Mekan Süsleme Elemanı 5242.13 Hizmet ve satış elemanları
Ürün Tanıtım Görevlisi 5242.14 Hizmet ve satış elemanları
Tüketici Hizmetleri Elemanı 5242.15 Hizmet ve satış elemanları
Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi 5243.01 Hizmet ve satış elemanları
Pazarlamacı (Telefonla) 5243.02 Hizmet ve satış elemanları
Sipariş Alıcı 5244.01 Hizmet ve satış elemanları
Tele-Satış Elemanı 5244.02 Hizmet ve satış elemanları
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 5245.01 Hizmet ve satış elemanları
Lpg Satış Elemanı (Pompacı) 5245.02 Hizmet ve satış elemanları
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 5245.03 Hizmet ve satış elemanları
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 5245.04 Hizmet ve satış elemanları
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 5245.05 Hizmet ve satış elemanları
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 5246.01 Hizmet ve satış elemanları
Oto Kiralama Danışmanı 5249.03 Hizmet ve satış elemanları
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 5311.01 Hizmet ve satış elemanları
Evde Çocuk Bakım Elemanı 5311.02 Hizmet ve satış elemanları
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 5311.03 Hizmet ve satış elemanları
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 5312.01 Hizmet ve satış elemanları
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı 5312.02 Hizmet ve satış elemanları
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 5312.03 Hizmet ve satış elemanları
Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı 5312.04 Hizmet ve satış elemanları
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı) 5321.01 Hizmet ve satış elemanları
Hasta Bakımı Teknisyeni 5321.02 Hizmet ve satış elemanları
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 5321.03 Hizmet ve satış elemanları
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakımı) 5321.04 Hizmet ve satış elemanları
Yaşlı Bakım Teknisyeni 5321.05 Hizmet ve satış elemanları
Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon) 5321.06 Hizmet ve satış elemanları
Klinik Destek Elemanı (Hastane) 5321.07 Hizmet ve satış elemanları
Sağlık Bakım Teknisyeni 5321.08 Hizmet ve satış elemanları
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 5322.03 Hizmet ve satış elemanları
Hasta Refakatçisi 5322.05 Hizmet ve satış elemanları
Yaşlı Refakatçisi 5322.06 Hizmet ve satış elemanları
Hastane Hizmetlisi 5329.01 Hizmet ve satış elemanları
Engelli Bakıcısı 5329.02 Hizmet ve satış elemanları
Sterilizasyon Görevlisi 5329.03 Hizmet ve satış elemanları
Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 5329.06 Hizmet ve satış elemanları
Kaplıca Çamurcusu 5329.07 Hizmet ve satış elemanları
Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler 5411.01 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiye Başçavuşu 5411.02 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiye Onbaşısı 5411.03 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiye Zabıta Memuru 5411.04 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiyeci 5411.05 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiyeci (Uçak Kazası) 5411.06 Hizmet ve satış elemanları
Orman İtfaiyecisi 5411.07 Hizmet ve satış elemanları
Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı 5411.08 Hizmet ve satış elemanları
İtfaiye Çavuşu 5411.09 Hizmet ve satış elemanları
Yangın İlk Müdahale İşçisi 5411.10 Hizmet ve satış elemanları
Koruyucu Güvenlik Memuru 5412.02 Hizmet ve satış elemanları
İnfaz ve Koruma Memuru 5413.01 Hizmet ve satış elemanları
Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 5414.01 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi 5414.02 Hizmet ve satış elemanları
Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı 5414.03 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) 5414.04 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) 5414.05 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Tren) 5414.06 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Banka) 5414.07 Hizmet ve satış elemanları
Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri 5414.08 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 5414.09 Hizmet ve satış elemanları
Yakın Koruma (Bodyguart) 5414.10 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 5414.11 Hizmet ve satış elemanları
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 5414.12 Hizmet ve satış elemanları
Bekçi 5414.13 Hizmet ve satış elemanları
X-Ray Operatörü (Güvenlik) 5414.14 Hizmet ve satış elemanları
İnşaat Bekçisi 5414.15 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti) 5414.16 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 5414.17 Hizmet ve satış elemanları
Güvenlik Korucusu 5414.18 Hizmet ve satış elemanları
Cankurtaran 5419.01 Hizmet ve satış elemanları
Afet Müdahale Elemanı 5419.02 Hizmet ve satış elemanları
Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 5419.03 Hizmet ve satış elemanları
Orman Muhafaza Memuru 5419.04 Hizmet ve satış elemanları
Kır Bekçisi 5419.05 Hizmet ve satış elemanları
Sivil Savunma Uzmanı 5419.06 Hizmet ve satış elemanları
Arama Kurtarma Teknisyeni 5419.07 Hizmet ve satış elemanları
Sivil Savunma Amiri 5419.08 Hizmet ve satış elemanları
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 6111.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Pamuk Yetiştiricisi 6111.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Buğday Yetiştiricisi 6111.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Pirinç Yetiştiricisi 6111.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bamya Yetiştiricisi 6111.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Susam Yetiştiricisi 6111.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tarla Bitkileri Yetiştiricisi 6111.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Zirai Sulamacı 6111.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Arpa Yetiştiricisi 6111.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ayçiçeği Yetiştiricisi 6111.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fiğ Yetiştiricisi 6111.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Karpuz Yetiştiricisi 6111.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kavun Yetiştiricisi 6111.13 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mercimek Yetiştiricisi 6111.14 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mısır Yetiştiricisi 6111.15 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Nohut Yetiştiricisi 6111.16 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Patates Yetiştiricisi 6111.17 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Soğan Yetiştiricisi 6111.18 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Şeker Pancarı Yetiştiricisi 6111.19 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Haşhaş Yetiştiricisi 6111.20 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yonca Yetiştiricisi 6111.21 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Toprak İşleme İşçisi 6111.22 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Silaj İşçisi 6111.23 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sebze Yetiştiricisi 6111.24 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Organik Tarım Ürünler Üreticisi 6111.25 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) 6111.26 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi 6111.27 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yulaf Yetiştiricisi 6111.28 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tritikale Yetiştiricisi 6111.29 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Domates Yetiştiricisi 6111.30 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sarımsak Yetiştiricisi 6111.31 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi 6111.32 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi 6111.33 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi 6111.34 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fide Yetiştiricisi 6111.35 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Örtü Altı Domates Yetiştiricisi 6111.36 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bakla Yetiştiricisi 6111.37 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bezelye Yetiştiricisi 6111.38 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Biber Yetiştiricisi 6111.39 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Brokoli Yetiştiricisi 6111.40 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bürüksel Lahanası Yetiştiricisi 6111.41 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Enginar Yetiştiricisi 6111.42 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fasulye Yetiştiricisi 6111.43 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Havuç Yetiştiricisi 6111.44 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ispanak Yetiştiricisi 6111.45 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hıyar Yetiştiricisi 6111.46 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kabak Yetiştiricisi 6111.47 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Karnabahar Yetiştiricisi 6111.48 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kereviz Yetiştiricisi 6111.49 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Lahana Yetiştiricisi 6111.50 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Patlıcan Yetiştiricisi 6111.51 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Pırasa Yetiştiricisi 6111.52 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Turp Yetiştiricisi 6111.53 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi 6111.54 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi 6111.55 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kolza Yetiştiricisi 6111.56 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Aspir Yetiştiricisi 6111.57 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yağ Bitkileri Yetiştiricisi 6111.58 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi 6111.59 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi 6111.60 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Börülce Yetiştiricisi 6111.61 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) 6112.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çay Yetiştiricisi 6112.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve Fidanlık Ürünleri) 6112.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri 6112.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Asma Yetiştiricisi 6112.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Zeytin Yetiştiricisi 6112.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fındık Yetiştiricisi 6112.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Antep Fıstığı Yetiştiricisi 6112.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Ağaçları Budamacısı 6112.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi 6112.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi 6112.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Yetiştiricisi 6112.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Budamacı 6112.13 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sığla Yağı İşçisi 6112.14 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ceviz Yetiştiricisi 6112.15 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Bahçesi İşçisi 6112.16 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çilek Yetiştiricisi 6112.17 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Zeytin Ağacı Budamacısı 6112.18 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi 6112.19 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yer Fıstığı Yetiştiricisi 6112.20 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Soya Yetiştiricisi 6112.21 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kiraz Yetiştiricisi 6112.22 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Elma Yetiştiricisi 6112.23 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Vişne Yetiştiricisi 6112.24 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Turunçgil Yetiştiricisi 6112.25 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Dut Yetiştiricisi 6112.26 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Erik Yetiştiricisi 6112.27 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Greyfurt Yetiştiricisi 6112.28 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İncir Yetiştiricisi 6112.29 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kayısı Yetiştiricisi 6112.30 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kestane Yetiştiricisi 6112.31 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kivi Yetiştiricisi 6112.32 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Limon Yetiştiricisi 6112.33 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Malta Eriği Yetiştiricisi 6112.34 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mandarin Yetiştiricisi 6112.35 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Muz Yetiştiricisi 6112.36 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Nar Yetiştiricisi 6112.37 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Badem Yetiştiricisi 6112.38 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Portakal Yetiştiricisi 6112.39 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Şeftali Yetiştiricisi 6112.40 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Trabzon Hurması Yetiştiricisi 6112.41 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Avokado Yetiştiricisi 6112.42 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ahududu Yetiştiricisi 6112.43 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Armut Yetiştiricisi 6112.44 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Böğürtlen Yetiştiricisi 6112.45 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Aromatik Bitki Yetiştiricisi 6112.46 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi 6112.47 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi 6112.48 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi 6112.49 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi 6112.50 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Üzümsü Meyve 6112.51 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi 6112.52 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fındık Budamacı 6112.53 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Gül Yetiştirme İşçisi 6113.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Bahçıvan) 6113.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar 6113.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Fidan Yetiştiricisi 6113.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı) 6113.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Peyzaj Bahçıvanı 6113.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiçek Yetiştirme İşçisi 6113.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi 6113.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bahçıvan 6113.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tarım Çavuşu 6113.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tarım Kısım Şefi 6113.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mantar Yetiştiricisi 6113.13 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Lale Yetiştirme İşçisi 6113.14 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) 6113.15 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Dikim İşçisi (Bahçecilik) 6113.16 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.17 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi 6113.18 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kesme Çiçek Yetiştiricisi 6113.19 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bağ Budama İşçisi 6113.20 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Florakültör 6113.21 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 6113.22 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Söküm İşçisi (Bahçecilik) 6113.23 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Eğrelti Yetiştiricisi 6113.24 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hüsnüyusuf Yetiştiricisi 6113.25 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi 6113.26 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Karanfil Yetiştiricisi 6113.27 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kasımpatı Yetiştiricisi 6113.28 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Nergis Yetiştiricisi 6113.29 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Orkide Yetiştiricisi 6113.30 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi 6113.31 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi 6113.32 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sümbül Yetiştiricisi 6113.33 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Ağaçları Yetiştiricisi 6113.34 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Ağaççıkları Yetiştiricisi 6113.35 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Çalıları Yetiştiricisi 6113.36 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Şebboy Yetiştiricisi 6113.37 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bağ Fidanı Yetiştiricisi 6113.38 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bağ Aşılamacı 6113.39 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek Yetiştiricisi 6113.40 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.41 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi 6113.42 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi 6113.43 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi 6113.44 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.45 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi 6113.46 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi 6113.47 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi 6113.48 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi 6113.49 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kesme Yeşillik Yetiştiricisi 6113.50 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Keyif Bitkileri Yetiştiricisi 6113.51 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi 6113.52 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Lif Bitkileri Yetiştiricisi 6113.53 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Ağaçlarında Aşılamacı 6113.54 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Fidanı Üreticisi 6113.55 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştircisi 6113.56 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi 6113.57 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sebze Fidesi Üreticisi 6113.58 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi 6113.59 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.60 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi 6113.61 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi 6113.62 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süs Bitkilerinde Budamacı 6113.63 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi 6113.64 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi 6113.65 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tahıl Yetiştiricisi 6113.66 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çit Bitkileri Yetiştiricisi 6113.67 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi 6113.68 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi 6113.69 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi 6113.70 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Safran Yetiştiricisi 6113.71 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tütün Yetiştiricisi 6114.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) 6114.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) 6114.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı 6121.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Hayvancılık) 6121.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süt Hayvanları Yetiştiricisi 6121.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hara İşçisi 6121.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Domuz Yetiştiricisi 6121.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Keçi Yetiştiricisi 6121.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sığır Yetiştiricisi 6121.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Koyun Yetiştiricisi 6121.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sağım İşçisi (Elle) 6121.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sağım İşçisi (Makine İle) 6121.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süthane İşçisi 6121.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 6121.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 6121.13 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kırkıcı 6121.14 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Süthane İşçileri 6121.15 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Süthane/mandıra İşçileri 6121.16 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Seyis 6121.17 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Süt Sığırı Yetiştiricisi 6121.18 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
At Yetiştiricisi 6121.19 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Köpek Yetiştiricisi 6121.20 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hayvan Bakıcısı 6121.21 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Celep 6121.22 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Manda Yetiştiricisi 6121.23 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Kümes Hayvanları) 6122.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Kümes Hayvanları İşçileri 6122.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kuluçka Tesisi İşçisi 6122.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) 6122.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tavşan Yetiştirme İşçisi 6122.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kümes Bakım İşçisi 6122.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kümes Hayvanları Toplama İşçisi 6122.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi 6122.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 6122.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Deve Kuşu Yetiştiricisi 6122.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hindi Yetiştiricisi 6122.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kaz ve Öredek Yetiştiricisi 6122.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi 6122.13 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi 6122.14 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kaz ve Ördek Yetiştiricisi 6122.15 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Arıcı 6123.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İpek Böcekçiliği İşçisi 6123.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 6129.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) 6129.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) 6129.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sperm Alma İşçisi 6129.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Salyangoz Yetiştiricisi 6129.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi 6129.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Pazara Yönelik) 6130.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftlik İşçisi (Genel) 6130.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri 6130.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) 6130.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü 6210.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) 6210.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Orman İşçileri 6210.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Tomrukçular 6210.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk 6210.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Orman Nezaretçisi 6210.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tırmanıcı-Tomrukçuluk 6210.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tomrukçu 6210.08 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sürütme ve Yükleme İşçisi 6210.09 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Orman Ürünleri İstifleme İşçisi 6210.10 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Odun Kömürü Ocakçısı-Orman 6210.11 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi 6210.12 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Deniz Balıkları Üreticisi 6221.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İstiridye Çiftliği İşçisi 6221.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Tatlı Su Balıkları Üreticisi 6221.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Alabalık Yetiştiricisi 6221.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Su Ürünleri İşlemecisi 6221.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Su Ürünleri Üreticisi 6221.06 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Akvaryum Balıkları Üreticisi 6221.07 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Balıkçı Gemisi Kaptanı 6222.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Balıkçılar 6222.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı 6222.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Açık Deniz Balıkçısı 6223.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) 6224.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Diğer Avcılar 6224.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) 6310.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mis Sabun Üretim İşçisi 6310.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi 6320.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları 6330.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı 6340.01 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç 6340.02 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı 6340.03 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı 6340.04 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Mantar Toplayıcısı 6340.05 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) 7111.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İnşaat Ustası 7111.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Derz İşçisi 7112.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar 7112.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Duvarcı 7112.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kaldırım İşçisi 7112.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Moloz Döşeyici 7112.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Duvarcı-İnşaat 7112.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası) 7112.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tuğla Örücü (Baca İnşaatı) 7112.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Şömine Ustası 7112.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tandır Ocağı Ustası 7112.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı 7112.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Refrakter Ustası 7112.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Refrakterci 7112.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri 7113.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Matkap İşçisi (Taş) 7113.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) 7113.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) 7113.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Oyma İşçisi (Elle) 7113.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Parçalayıcısı 7113.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Perdah İşçisi (Elle) 7113.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Taşlama İşçisi 7113.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Yontma İşçisi 7113.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide 7113.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Taş Yapı Ustası (Restorasyon) 7113.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Minare Ustası 7113.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mermer İşçisi 7113.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mermerci Ve Süsleme Taşçısı 7113.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mezar Yapım Ustası 7113.15 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Granit Döşeme Ustası 7113.16 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi 7114.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Beton Direk Kalıp Açma İşçisi 7114.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi 7114.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Betonarme Demircisi 7114.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Betonarmeci 7114.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri 7114.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) 7114.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mozaik Ustası 7114.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Şap İşçisi 7114.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tünel Kalıpçı-İnşaat 7114.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 7114.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mastar İşçisi (Beton Dökümü) 7114.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi 7114.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi 7114.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Panel Kalıpçı 7114.15 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu 7114.16 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı 7114.17 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ön Dökümlü Beton Kürcüsü 7114.18 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ön Dökümlü Beton Öngermecisi 7114.19 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Kalıpçı 7114.20 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 7115.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 7115.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Şekillendirmeci 7115.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ağaç Gemi Yapım İşçisi 7115.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ağaç Kayık Yapım İşçisi 7115.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Doğrama İmalatçısı 7115.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Atölye Marangozu 7115.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 7115.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gemi Doğramacısı 7115.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gemi Marangozu 7115.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İnşaat Marangozu 7115.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Marangoz 7115.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı 7115.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Akrilik Tezgah Ustası 7115.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sahne Ve Stüdyo Marangozu 7115.15 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Uçak Doğramacısı 7115.16 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yol Marangozu 7115.17 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sahne Aksesuarcısı 7115.18 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Butaforcu (Sahne Sanatları) 7115.19 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sahne Makinisti (Set İşçisi) 7115.20 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal) 7115.21 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı 7115.22 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Fiberglasçı 7115.23 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Ambalaj İşçisi 7115.24 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Maran Ustası 7115.25 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yat-Tekne Laminasyon İşçisi 7115.26 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Ev İmalat İşçisi 7115.27 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Ev İmalatçısı 7115.28 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi 7115.29 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) 7115.30 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) 7115.31 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Tekne İmalat Ustası 7115.32 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Süslemecisi 7115.33 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 7115.34 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Restorasyonu Elemanı 7115.35 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Kapı İmalatçısı 7115.36 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sahne Şef Makinisti 7115.37 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar 7119.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 7119.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı 7119.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Baca Montaj Personeli 7119.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Baca Kontrol Personeli 7119.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi 7121.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Asfalt Çatı İşçisi 7121.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Çatı İşçileri 7121.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Metal Çatı İşçisi 7121.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ot Yığmalı Çatı İşçisi 7121.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sentetik Madde Çatı İşçisi 7121.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Çatı Ustası 7121.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Panel Çatı Kaplamacısı 7121.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 7122.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mermer Döşeyici 7122.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mozaik Kesici Ve Döşeyici 7122.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Parke Döşeyicisi 7122.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) 7122.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 7122.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mermerit Montaj İşçisi 7122.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ahşap Yer Döşemecisi 7122.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı 7122.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı 7122.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Mermer ve Taş Kaplamacısı 7122.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 7123.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Sıvacılar 7123.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıvacı 7123.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıvacı (Çimento Alçı) 7123.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıvacı-Elyaflı Malzeme 7123.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıvacı-Tezyinat 7123.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Tirizci (Bağdadi İşçisi) 7123.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Alçı Levha Uygulayıcısı 7123.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Alçı Sıva Uygulayıcısı 7123.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Akustik Tecritçisi 7124.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Tecritçiler 7124.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kalorifer Kazanı Tecritçisi 7124.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru) 7124.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi 7124.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yapı Yalıtımcısı 7124.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) 7124.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İzolasyoncu (Gemi) 7124.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bina Tecritçisi (Makine İle) 7124.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 7124.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isı Yalıtımcısı 7124.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Su Yalıtımcısı 7124.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ses Yalıtımcısı 7124.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yangın Yalıtımcısı 7124.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Camcı 7125.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) 7125.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Camcı (Kurşun Çerçeveli Ve Renkli Dekoratif Camları) 7125.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Camcı (Vitrin Cam Levhaları) 7125.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Camcılar 7125.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Oto Camcısı 7125.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Akvaryum Ustası 7125.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi 7125.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Dekoratif Cam İmal İşçisi 7125.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Cam Filmi Uygulama Ustası 7125.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boru Döşemecisi 7126.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boru Tesisatçısı-Gemi 7126.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boru Tesisatçısı-Uçak 7126.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boru Tesisatçısı-Buhar 7126.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 7126.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal Gaz Tesisatçısı 7126.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) 7126.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kuyu Kazıcı 7126.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı 7126.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 7126.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı 7126.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kalorifer Tesisatçısı 7126.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Branşman 7126.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Su Arıza İşçisi 7126.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Endüstriyel Boru Montajcısı 7126.15 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi 7126.16 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Brülör Bakım Ve Onarımcısı 7126.17 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bekstop Operatörü 7126.18 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli 7126.19 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü 7126.20 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli 7126.21 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 7126.22 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yangın Tesisatçısı 7126.23 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı 7126.24 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı 7126.25 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Elemanı 7126.26 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli 7126.27 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası 7126.28 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 7126.29 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sıhhi Tesisatçı 7126.30 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma Tesisatçısı 7126.31 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Plastik Boru Tesisatçısı 7126.32 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boru Tamir Ustası 7126.33 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kayıp Kaçak Tespit Elemanı 7126.34 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kaçak Su Kontrol Elemanı 7126.35 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Su Arıza Ekip Sorumlusu 7126.36 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Kanal Arıza Ekip Sorumlusu 7126.37 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı 7127.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Soğutma Sistemi Operatörü 7127.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Soğutmacı (Gemi) 7127.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 7127.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 7127.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 7127.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bireysel Isıtma Tesisatçısı 7127.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı 7127.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 7127.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı 7127.10 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 7127.11 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 7127.12 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 7127.13 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi 7127.14 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası 7127.15 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 7127.16 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı 7127.17 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı 7127.18 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Klima İmalat ve Montaj Elemanı 7127.19 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
İnşaat Boyacısı/Boyacı 7131.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi) 7131.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer İnşaat Boyacıları 7131.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Duvar Kağıdı Kaplayıcısı 7131.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 7131.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Gemi Karina Kontrol Boyacısı 7131.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Cilacı (Gemi) 7131.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 7131.08 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yüzey Boyama Elemanı 7131.09 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Otomotiv Boya Ustası 7132.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 7132.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Pistoleci (Otomotiv) 7132.03 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boyacı-Metal 7132.04 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Otomotiv Boya İşçisi 7132.05 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni 7132.06 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Yaş Boya Ustası/Operatörü 7132.07 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Baca Temizleyicisi 7133.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 7133.02 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 7211.01 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Döküm Kumu Tavlama İşçisi (