ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA
SANAYİ VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM

Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgelerarası teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritası hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan 100 Günlük İcra Programında yer alan “Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması” hedefine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında;

Türkiye genelinde okul türlerine ve mesleki alanlara göre öğrenci profili,
İller bazında sanayinin üretim kapasitesi,
Mesleki alanlara göre çalışan profili,
Sektörün bölgesel olarak dağılımı verileri TOBB Kapasite Raporları

çerçevesinde değerlendirilerek veri tabanı oluşturulmuştur.

Yapılan bu çalışma ile Türkiye genelinde mesleki alanlarda eğitim gören öğrencilerin ve çalışmakta olan bireylerin profili belirlenerek meslek alanlarındaki potansiyel hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Sektörün ihtiyaç duyduğu profile yönelik ihtiyaç analizi yapılabilmesi, sektörün arz-talep dengesinin karşılanabilmesi, Endüstri 4.0’ın verimliliği, kaliteyi, esnekliği ve hızı arttıran yapısı ile sektörlerin dağılımında, üretim süreçlerinde ve istihdam şekillerinde değişimlere uyum sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu haritalandırma çalışması yoluyla veri tabanına işlenen sektöre ait çalışan profil bilgileri ile Mesleki ve Teknik okullarca eğitimi verilen ve Endüstri 4.0’a uyumlu 25 alanda eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazında değerlendirilmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre dağılımları da iller bazında veri setine dahil edilmiştir.

Öğrenciler

Map will render here!
Chart will render here!